Alles beginnt mit dem ersten Schritt ...

Der Jerusalemweg ist der weltweit längste Pilgerweg und internationale Friedens- und Kulturroute!

Der Jerusalemweg verbindet Religionen und Völker in einem einzigartigen Friedensprojekt.

Der Jerusalemweg steht für gegenseitige Anerkennung und Toleranz.

Die Liebe, die stärkste Kraft des Universums, durchdringt, durchlichtet alles und baut Brücken zwischen allen Menschen!

 

Pilgern schafft Offenheit für Begegnungen, baut Vorurteile sowie Ängste ab und stärkt das Vertrauen – das Urvertrauen! Die vermeintlichen Grenzen zwischen Völkern und Religionen können von einzelnen Menschen in Liebe und gegenseitigem Respekt überbrückt werden.

Auf Karte klicken um gesamte Route SLOWAKEI anzuzeigen
(Ladezeit der Karte dauert einige Sekunden)

 

Slowakei

GPS je k dispozícii pre všetky krajiny od Španielska po Jeruzalem!

Podrobnosti nájdete v ponuke CESTA

 

Trasa cez SLOVENSKO má 322 km a je už po celej zna?kovaná! GPS je tiež pripravené a dostupné na požiadanie. Fázy budú tu online online v roku 2021. V dolnej ?asti stránky je koncept fáz.

 

Kontakt

 

Informácie o aktuálnom stave trasy a GPS, fotografie, správy z ciest / blogy pútnikov na Jerusalemweg nájdete na slovenskej facebookovej stránke

Ak máte otázky týkajúce sa cesty do Jeruzalema, alebo ak chcete pomôc? po?skému tímu, kontaktujte ma s Martinom Ic (zástupcovia Jerusalem Way Slovakia).

 

JERUSALEM WAY Team Slovakia

Mail: SKjerusalemway@gmail.com

Web: www.jerusalemway.sk


 

OD TAM STRÁNKA JE STÁLE V
RÁMCI STAVBY STRÁNKA V RÁMCI STAVBY

Interná poznámka pre tím Slovensko: Sem zadajte všetky všeobecné informácie dôležité pre Slovensko. Napríklad základné informácie o Jeruzalemskej ceste na Slovensku, o tom, ako k nej došlo, ?lenovia tímu, pútnický preukaz, ?alšie informácie at?. V prípade potreby tu môžeme kedyko?vek vytvori? podstránky / podponuky. Potom by tu bol ešte vä?ší priestor pre rady a informácie. Potom sa zadajú podrobnosti cesty a trasy pre príslušnú etapu.


Nasledujúca vzorová etapa vrátane GPS z trasy SLOVENSKO / stránka sa pripravuje: