Gjithçka fillon me hapin e parë ...

Der Mënyra e Jeruzalemit është shtegtimi më i gjatë në botë dhe rruga e paqes dhe kulturës ndërkombëtare!

Der Mënyra e Jeruzalemit lidh fetë dhe popujt në një projekt unik të paqes.

Der Mënyra e Jeruzalemit qëndron për njohjen dhe tolerancën e ndërsjellë.

Dashuria, forca më e fortë në univers, depërton, ndriçon gjithçka dhe ndërton ura midis të gjithë njerëzve!

 

Pelegrinazhi krijon çiltërsi për takime, zvogëlon paragjykimet dhe frikën dhe forcon besimin - besimin themelor! Kufijtë e supozuar midis popujve dhe feve mund të tejkalohen nga njerëz individualë në dashuri dhe respekt të ndërsjellë.

Klikoni në hartë për të treguar të gjithë rrugën France
(Karta kërkon disa sekonda për t'u ngarkuar)

 

Francë

GPS është në dispozicion për të gjitha vendet nga Spanja në Jeruzalem!

Për detaje, shihni menunë Rruga

 

Rruga përmes FRANCA është rreth 1.100 km. Shënimi: Shumë zona janë shënuar, po punohet për përfundimin e përgjithshëm, ndërkohë shumë seksione përgjatë gjithë Jeruzalemit / Rruga e Jeruzalemit janë shënuar në më shumë se 15 vende.

 

Më poshtë janë të gjithë ata 46 faza përfshirë GPS nga Jerusalemweg FRANC: