Gjithçka fillon me hapin e parë ...

Der Mënyra e Jeruzalemit është shtegtimi më i gjatë në botë dhe rruga e paqes dhe kulturës ndërkombëtare!

Der Mënyra e Jeruzalemit lidh fetë dhe popujt në një projekt unik të paqes.

Der Mënyra e Jeruzalemit qëndron për njohjen dhe tolerancën e ndërsjellë.

Dashuria, forca më e fortë në univers, depërton, ndriçon gjithçka dhe ndërton ura midis të gjithë njerëzve!

 

Pelegrinazhi krijon çiltërsi për takime, zvogëlon paragjykimet dhe frikën dhe forcon besimin - besimin themelor! Kufijtë e supozuar midis popujve dhe feve mund të tejkalohen nga njerëz individualë në dashuri dhe respekt të ndërsjellë.

Klikoni në hartë për të treguar itinerarin Waldsassen - Passau
(Karta kërkon disa sekonda për t'u ngarkuar)


Volkenroda - Waldsassen - Passau

GPS është në dispozicion për të gjitha vendet nga Spanja në Jeruzalem!

Për detaje, shihni menunë Rruga

 

Die Route Volkenroda - Waldsassen - Passau beträgt etwa xxx km.

 

Nën të gjitha XX Etappen samt GPS vom Jerusalemweg VOLKENRODA bis PASSAU: