Gjithçka fillon me hapin e parë ...

Der Mënyra e Jeruzalemit është shtegtimi më i gjatë në botë dhe rruga e paqes dhe kulturës ndërkombëtare!

Der Mënyra e Jeruzalemit lidh fetë dhe popujt në një projekt unik të paqes.

Der Mënyra e Jeruzalemit qëndron për njohjen dhe tolerancën e ndërsjellë.

Dashuria, forca më e fortë në univers, depërton, ndriçon gjithçka dhe ndërton ura midis të gjithë njerëzve!

 

Pelegrinazhi krijon çiltërsi për takime, zvogëlon paragjykimet dhe frikën dhe forcon besimin - besimin themelor! Kufijtë e supozuar midis popujve dhe feve mund të tejkalohen nga njerëz individualë në dashuri dhe respekt të ndërsjellë.

libër mysafir

Ne kemi çaktivizuar librin e miqve nga 2021. Ju lutemi na shkruani përshtypjet tuaja, qoftë në itinerar, leksion, libër, akomodim, ... me email info@jerusalemway.org

 

Shënim: Në të ardhmen, duhet të jetë e mundur të futni reagime mbi rrugën dhe akomodimin direkt në aplikacionin JERUSALEM WAY. Aplikacioni është ende në zhvillim, shih gjithashtu informacionin në Menuja e itinerarit