Všetko sa začína prvým krokom ...

Jeruzalemská cesta je najdlhšia púť na svete a medzinárodná mierová a kultúrna cesta!

Jeruzalemská cesta spája náboženstvá a národy do jedinečného mierového projektu.

Jeruzalemská cesta znamená vzájomné uznávanie a toleranciu.

Láska, najmocnejšia sila vo vesmíre, preniká, osvetľuje všetko a vytvára mosty medzi všetkými ľuďmi!

 

Pútnici vytvárajú otvorenosť voči stretnutiu, odstraňujú predsudky a obavy a posilňujú dôveru - základnú dôveru! Údajné hranice medzi národmi a náboženstvami môžu preklenúť jednotlivci s láskou a vzájomným rešpektom.

Chorvátsko

GPS je k dispozícii pre všetky krajiny od Španielska po Jeruzalem!

Podrobnosti nájdete v ponuke CESTA

 

 

Trasa v Chorvátsko je vzdialené asi 30 km. GPS je k dispozícii vo webovom obchode, sú tu ďalšie podrobnosti o GPS a o tom, ako používať aplikáciu.

 

Všeobecné informácie o označovaní: V posledných rokoch bolo v JERUSALEMWEG / JERUSALEM WAY vyznačených veľa oblastí a častí vo viac ako 15 krajinách. Po dokončení práce prebiehajú práce.