Všetko sa začína prvým krokom ...

Jeruzalemská cesta je najdlhšia púť na svete a medzinárodná mierová a kultúrna cesta!

Jeruzalemská cesta spája náboženstvá a národy do jedinečného mierového projektu.

Jeruzalemská cesta znamená vzájomné uznávanie a toleranciu.

Láska, najmocnejšia sila vo vesmíre, preniká, osvetľuje všetko a vytvára mosty medzi všetkými ľuďmi!

 

Pútnici vytvárajú otvorenosť voči stretnutiu, odstraňujú predsudky a obavy a posilňujú dôveru - základnú dôveru! Údajné hranice medzi národmi a náboženstvami môžu preklenúť jednotlivci s láskou a vzájomným rešpektom.

Česko

GPS je k dispozícii pre všetky krajiny od Španielska po Jeruzalem!

Podrobnosti nájdete v ponuke CESTA

 

Trasa cez Českú republiku je vo vývoji. Hneď ako budú údaje GPS pripravené, prenesú sa sem online.

 

Kontakt

 

Informácie o aktuálnom stave trasy, v prípade akýchkoľvek otázok o ceste do Jeruzalema alebo v prípade, že by ste chceli pomôcť tímu v Českej republike, kontaktujte Petra Hirscha (Reprezentant Jerusalem Way Česká republika).

 

Tím JERUSALEM WAY Česká republika

facebook: Poutník Petr

Mail: petr@jerusalemway.org

Web: www.jerusalemway.cz