Všetko sa začína prvým krokom ...

Jeruzalemská cesta je najdlhšia púť na svete a medzinárodná mierová a kultúrna cesta!

Jeruzalemská cesta spája náboženstvá a národy do jedinečného mierového projektu.

Jeruzalemská cesta znamená vzájomné uznávanie a toleranciu.

Láska, najmocnejšia sila vo vesmíre, preniká, osvetľuje všetko a vytvára mosty medzi všetkými ľuďmi!

 

Pútnici vytvárajú otvorenosť voči stretnutiu, odstraňujú predsudky a obavy a posilňujú dôveru - základnú dôveru! Údajné hranice medzi národmi a náboženstvami môžu preklenúť jednotlivci s láskou a vzájomným rešpektom.

Kliknutím na mapu zobrazíte celú trasu SLOVENSKO
(Čas načítania mapy trvá niekoľko sekúnd)

 

Slovensko

GPS je k dispozícii pre všetky krajiny od Španielska po Jeruzalem!

Podrobnosti nájdete v ponuke CESTA

 

Trasa cez SLOVENSKO je 322 km dlhé a už po celom značené! GPS je tiež pripravené a etapy sú online. Podrobnosti a súbory na stiahnutie nájdete nižšie. (Stav: júl 2021)

 

Cesta dokonca vedie okrem iných miest aj k svetovému dedičstvu UNESCO Banská Štiavnica v srdci Slovenska! Bývalé banské mesto je jedným z najkrajších a historicky najatraktívnejších miest na Slovensku.


Na rozmanitých cestách čakajú na pútnikov bujné alpské pasienky a svetelné hory. Je potrebné absolvovať niekoľko výškových metrov ... Okrem Rakúska a Švajčiarska je Slovensko najhornatejšou krajinou Európy. Skvelá a veľmi zvláštna trasa - Ďakujeme tímu SLOVAKIA!

 

Pozrite si fotografie z trasy tu

 

Kontakt a informácie

 

Informácie o aktuálnom stave trasy a GPS, fotografie, cestovné správy / blogy pútnikov na Jeruzalemskej ceste nájdete na slovenskej Stránka Facebooku.

 

Máte nejaké otázky týkajúce sa trasy na Slovensku alebo potrebujete pomoc? Kontaktujte slovenský tím alebo Martina Ica (zástupca spoločnosti JERUSALEM WAY Slovakia).

 

JERUSALEM WAY Team Slovakia

Mail: SKjerusalemway@gmail.com

Web: www.jerusalemway.sk


 

Nižšie sú všetky 14 etáp vrátane GPS z Jerusalem Way SLOVENSKO: