Všetko sa začína prvým krokom ...

Jeruzalemská cesta je najdlhšia púť na svete a medzinárodná mierová a kultúrna cesta!

Jeruzalemská cesta spája náboženstvá a národy do jedinečného mierového projektu.

Jeruzalemská cesta znamená vzájomné uznávanie a toleranciu.

Láska, najmocnejšia sila vo vesmíre, preniká, osvetľuje všetko a vytvára mosty medzi všetkými ľuďmi!

 

Pútnici vytvárajú otvorenosť voči stretnutiu, odstraňujú predsudky a obavy a posilňujú dôveru - základnú dôveru! Údajné hranice medzi národmi a náboženstvami môžu preklenúť jednotlivci s láskou a vzájomným rešpektom.

Kliknutím na mapu zobrazíte celú trasu SLOVENSKO
(Čas načítania mapy trvá niekoľko sekúnd)

 

Slovensko

GPS je k dispozícii pre všetky krajiny od Španielska po Jeruzalem!

Podrobnosti nájdete v ponuke CESTA

 

Trasa cez SLOVENSKO je vzdialené 322 km a je už v celom texte označená! GPS je tiež pripravené a dostupné na požiadanie. Fázy budú tu online online v roku 2021. V dolnej časti stránky je koncept fáz.

 

Kontakt

 

Informácie o aktuálnom stave trasy a GPS, fotografie, cestovné správy / blogy od pútnikov na Jeruzalemskej ceste, viď Slovenská facebooková stránka

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa cesty do Jeruzalema, alebo ak by ste chceli pomôcť tímu v Poľsku, kontaktujte nás Martin Ic (Reprezentatívna Jeruzalemská cesta Slovensko).

 

JERUSALEM WAY Team Slovakia

Mail: SKjerusalemway@gmail.com

Web: www.jerusalemway.sk


 

Z TU JE STRÁNKA STÁLE V RÁMCI STAVBY
STRANA JE POD KONŠTRUKCIOU

Interná poznámka pre tím Slovenska: Sem zadajte všetky všeobecné informácie dôležité pre Slovensko. Napríklad základné informácie o Jeruzalemskej ceste na Slovensku, o tom, ako k tomu došlo, členovia tímu, pútnický preukaz, ďalšie informácie atď. V prípade potreby tu môžeme kedykoľvek vytvoriť podstránky / podponuky. Potom by bol ešte väčší priestor pre poznámky a informácie. Potom sa zadajú podrobnosti cesty a trasy pre príslušnú etapu.


Nasledujúca vzorová etapa vrátane GPS z trasy SLOVENSKO / stránka sa pripravuje: