Všetko sa začína prvým krokom ...

Jeruzalemská cesta je najdlhšia púť na svete a medzinárodná mierová a kultúrna cesta!

Jeruzalemská cesta spája náboženstvá a národy do jedinečného mierového projektu.

Jeruzalemská cesta znamená vzájomné uznávanie a toleranciu.

Láska, najmocnejšia sila vo vesmíre, preniká, osvetľuje všetko a vytvára mosty medzi všetkými ľuďmi!

 

Pútnici vytvárajú otvorenosť voči stretnutiu, odstraňujú predsudky a obavy a posilňujú dôveru - základnú dôveru! Údajné hranice medzi národmi a náboženstvami môžu preklenúť jednotlivci s láskou a vzájomným rešpektom.

Sýria

 


TÁTO SEKCIA (VI / VII) NIE JE DOSTUPNÁ

 

Preto priame zasielanie do siedmej a poslednej sekcie. Asi po 7500 km sa dostaneme do Svätej zeme! Na hranici medzi Sýriou a Jordánskom je koniec cesty posledným začiatkom. Teraz sa v skutočnosti hovorí: JERUSALEM WE COM! Toto je vhodný prechod na cestu po Svätej zemi a do cieľa Jeruzalemskej cesty (Časť VII / VII).

 

Niektoré z vrcholov sú