Všetko sa začína prvým krokom ...

Jeruzalemská cesta je najdlhšia púť na svete a medzinárodná mierová a kultúrna cesta!

Jeruzalemská cesta spája náboženstvá a národy do jedinečného mierového projektu.

Jeruzalemská cesta znamená vzájomné uznávanie a toleranciu.

Láska, najmocnejšia sila vo vesmíre, preniká, osvetľuje všetko a vytvára mosty medzi všetkými ľuďmi!

 

Pútnici vytvárajú otvorenosť voči stretnutiu, odstraňujú predsudky a obavy a posilňujú dôveru - základnú dôveru! Údajné hranice medzi národmi a náboženstvami môžu preklenúť jednotlivci s láskou a vzájomným rešpektom.

Návštevná kniha

Od roku 2021 sme deaktivovali knihu návštev. Prosím, napíšte nám svoju spätnú väzbu, či už o trase, prednáške, knihe, ubytovaní, ... e-mailom info@jerusalemway.org

 

Poznámka: V budúcnosti by malo byť možné zadávať spätnú väzbu o trase a ubytovaní priamo v aplikácii JERUSALEM WAY. Aplikácia je stále vo vývoji, pozri tiež informácie v Ponuka trasy