Všetko sa začína prvým krokom ...

Jeruzalemská cesta je najdlhšia púť na svete a medzinárodná mierová a kultúrna cesta!

Jeruzalemská cesta spája náboženstvá a národy do jedinečného mierového projektu.

Jeruzalemská cesta znamená vzájomné uznávanie a toleranciu.

Láska, najmocnejšia sila vo vesmíre, preniká, osvetľuje všetko a vytvára mosty medzi všetkými ľuďmi!

 

Pútnici vytvárajú otvorenosť voči stretnutiu, odstraňujú predsudky a obavy a posilňujú dôveru - základnú dôveru! Údajné hranice medzi národmi a náboženstvami môžu preklenúť jednotlivci s láskou a vzájomným rešpektom.

ľudia

V priebehu rokov sa vízia jedného jednotlivca stala hnutím.

 

Aká by to bola Jeruzalemská cesta bez ľudí, ktorí kráčajú po ceste, bez hostiteľov vo všetkých krajinách, bez odvážnych ľudí v partnerských organizáciách a dobrovoľníkov, ktorí napredujú v mierovom projekte! 

 

Nájdete tu ľudí z Mierového tímu JERUZALEMSKEJ CESTA, vzrušujúce správy o pútnikoch, portréty pútnikov a čoskoro aj všetky organizácie, s ktorými celosvetovo spolupracujeme.