Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku ...

Droga do Jerozolimy to najdłuższy na świecie szlak pielgrzymkowy i międzynarodowy szlak pokoju i kultury!

Droga do Jerozolimy łączy religie i narody w unikalny projekt pokojowy.

Droga do Jerozolimy oznacza wzajemne uznawanie i tolerancję.

Miłość, najpotężniejsza siła we wszechświecie, przenika, oświetla wszystko i buduje mosty między wszystkimi ludźmi!

 

Pielgrzymi tworzą otwartość na spotkania, usuwają uprzedzenia i lęki oraz wzmacniają zaufanie - podstawowe zaufanie! Rzekome granice między narodami i religiami mogą być wypełniane przez jednostki z miłością i wzajemnym szacunkiem.

Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych przez nas, a także przez zewnętrznych usługodawców (podmioty przetwarzające).

Jako organ odpowiedzialny podejmujemy wszelkie środki wymagane przez prawo w celu ochrony danych osobowych. W przypadku pytań dotyczących niniejszej deklaracji o ochronie danych prosimy o kontakt:
 

Johannesa Aschauera
4341 Arbing / Austria
+43/699/18 03 1970
johannes@jerusalemway.org

Zakres niniejszej deklaracji o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy danych osobowych zainteresowanych stron i klientów będących osobami fizycznymi oraz wszystkich innych osób fizycznych, które mają z nami kontakt, np. B. Przedstawiciele lub pracownicy osób prawnych, ale także osoby odwiedzające naszą stronę internetową oraz osoby, które zarejestrują się, na przykład, aby otrzymywać nasz biuletyn.

Przetwarzanie danych

Dane osobowe to informacje o Twojej tożsamości. Obejmuje to na przykład informacje, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail. Przetwarzanie danych odbywa się w celu wypełnienia umowy i wypełnienia zobowiązań prawnych. Przetwarzamy dane od zainteresowanych stron w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów lub w celu zawarcia umowy.

Przetwarzanie danych podczas odwiedzania naszej strony głównej: Ogólnie rzecz biorąc, możesz odwiedzić naszą stronę główną bez pozostawiania jakichkolwiek danych osobowych, np. Jeśli chcesz tylko dowiedzieć się o nas więcej i wywołać odpowiednie strony. Dostęp do naszej strony głównej i każde wywołanie pliku zapisanego na stronie głównej są rejestrowane i dla maks. Zapisano 7 dni. Pamięć służy wewnętrznym celom systemowym i statystycznym. Rejestrowane są: nazwa pliku, do którego uzyskano dostęp, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, przeglądarka internetowa i domena żądająca. Żadne dane osobowe nie są jednak przekazywane z Twojej strony, ponieważ adresy IP odwiedzających są zapisywane tylko w formie skróconej (anonimowej).

Dalsze przetwarzanie danych: W niektórych przypadkach potrzebujemy dodatkowych informacji, takich jak imię i nazwisko oraz adres, abyśmy mogli przetworzyć Twoje zapytanie lub zapewnić pożądaną usługę. Te dalsze dane osobowe są rejestrowane i zapisywane tylko wtedy, gdy podasz te informacje dobrowolnie, na przykład w kontekście zapytania lub rejestracji.

Przetwarzanie przez usługodawców: Ponadto współpracujemy z innymi firmami. Obejmuje to dostawców usług hostingowych (internet, e-mail) i dostawców usług telefonicznych.

Pliki Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tak zwane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu za pomocą przeglądarki. Nie wyrządzają szkody.

Używamy plików cookie, aby nasza oferta była przyjazna dla użytkownika. Niektóre pliki cookie pozostają na twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Jeśli nie chcesz tego, możesz skonfigurować przeglądarkę, aby informowała cię o ustawieniach plików cookie i zezwalasz na to tylko w indywidualnych przypadkach.

W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność naszej witryny może być ograniczona.

Karty

Niektóre strony używają materiałów mapowych od dostawców OSM openstreetmap.de, openstreetmap.org, arcgisonline.com, opentopomap.org i thunderforest.com. Z przyczyn technicznych adres IP komputera osoby odwiedzającej stronę internetową jest przesyłany do usługodawcy.

Linki

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych obejmuje tylko treść naszej strony internetowej, ale nie strony internetowe, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem zewnętrznych linków. Oferując linki, staramy się, aby były one również zgodne z naszymi standardami ochrony danych i bezpieczeństwa. Nie mamy jednak wpływu na przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych i bezpieczeństwa przez innych dostawców. Dlatego prosimy o poinformowanie się na stronach internetowych innych dostawców o dostarczonych tam oświadczeniach o ochronie danych.

Prawo do potwierdzenia

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, może poprosić o potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe.

Przechowywanie, usuwanie

Przechowywane dane osobowe są zazwyczaj usuwane po upływie ustawowych okresów przechowywania.

Przechowywane dane osobowe zostaną również usunięte, jeśli wycofasz swoją zgodę na przechowywanie i nie ma innej podstawy prawnej, jeśli twoja wiedza nie jest już wymagana do realizacji celu przechowywania lub jeśli jego przechowywanie jest niedopuszczalne z innych powodów prawnych chyba że ustawowe przepisy dotyczące przechowywania przemawiają przeciwko usunięciu, usunięcie zostaje zastąpione ograniczeniem przetwarzania (blokowania).

Przechowywane dane osobowe są również usuwane, jeśli dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu spełnienia wymogów prawnych. W przypadku, gdy usunięcie nie jest możliwe lub może być przeprowadzone tylko przy nieproporcjonalnym wysiłku, usunięcie zastępuje się ograniczeniem przetwarzania.

Informacje, informacje i korekta

Możesz poprosić o informacje na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych. Na pisemne żądanie chętnie poinformujemy Cię o przechowywanych danych o Tobie. Podczas komunikacji przez e-mail nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego zalecamy komunikację z De-Mail lub pocztą w celu uzyskania poufnych informacji. Jeśli Twoje informacje nie są już poprawne, możesz poprosić o korektę. Jeśli Twoje dane są niekompletne, możesz poprosić o uzupełnienie. Jeśli przekazaliśmy Twoje dane stronom trzecim, poinformujemy te osoby trzecie o Twojej korekcie - jeśli jest to wymagane przez prawo.

Ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania (zablokowania) Twoich danych osobowych z jednego z następujących powodów:
• Jeśli kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych, a my mieliśmy okazję sprawdzić poprawność. • Jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia zostaniesz poproszony o ograniczenie używania. • Jeśli nie potrzebujemy już twoich danych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony przed roszczeniami prawnymi. • Jeśli złożyłeś sprzeciw, dopóki nie będzie jasne, czy twoje interesy go przeważają.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w formie przekazywalnej.

Prawo do sprzeciwu, możliwość kontaktu, reklamacja

W dowolnym momencie możesz odwołać swoją zgodę na gromadzenie i przechowywanie twoich danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej ochrony danych lub prośby o poprawienie i usunięcie swoich danych, możesz również wysłać je do nas e-mailem lub pocztą. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego ochronę danych.

Prawo do wycofania zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.