Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku ...

Droga do Jerozolimy to najdłuższy na świecie szlak pielgrzymkowy i międzynarodowy szlak pokoju i kultury!

Droga do Jerozolimy łączy religie i narody w unikalny projekt pokojowy.

Droga do Jerozolimy oznacza wzajemne uznawanie i tolerancję.

Miłość, najpotężniejsza siła we wszechświecie, przenika, oświetla wszystko i buduje mosty między wszystkimi ludźmi!

 

Pielgrzymi tworzą otwartość na spotkania, usuwają uprzedzenia i lęki oraz wzmacniają zaufanie - podstawowe zaufanie! Rzekome granice między narodami i religiami mogą być wypełniane przez jednostki z miłością i wzajemnym szacunkiem.

Historia

Nasza podróż podążała z jednej strony śladami Trzeciej Krucjaty, z drugiej zaś ścieżkami Apostoła Pawła. Nie można przejść przez wszystkie te kraje od Austrii po Izrael / Palestynę bez kontaktu z historią na każdym kroku.

Na przykład w Kosowie na polu kosów, w miejscu, w którym w 1389 roku rozegrała się decydująca bitwa między Serbami a Turkami, która następnie wpłynęła na bieg historii Europy; Ikonium w górach Taurus, gdzie w 1190 roku armia Trzeciej Krucjaty pod dowództwem cesarza Fryderyka I, znanego również jako Barbarossa, została prawie całkowicie zniszczona; wojna trojańska, w której „niezniszczalny” Achilles znalazł swoją śmierć, a słynny na całym świecie koń trojański stoi, Antiochia nad Orontes, gdzie znajduje się najstarszy chrześcijański kościół na ziemi i gdzie apostołowie Piotr, Paweł i Barnaba zgromadzili się z jeszcze młodą wspólnotą chrześcijańską.

Filippi, Troy, Assos, Efez, Pergamon, Laodycea, Tars, Palmyra, Bosra, Petra to wielkie nazwiska, wykopaliska i pozostałości starożytnych miast są imponujące.