Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku ...

Droga do Jerozolimy to najdłuższy na świecie szlak pielgrzymkowy i międzynarodowy szlak pokoju i kultury!

Droga do Jerozolimy łączy religie i narody w unikalny projekt pokojowy.

Droga do Jerozolimy oznacza wzajemne uznawanie i tolerancję.

Miłość, najpotężniejsza siła we wszechświecie, przenika, oświetla wszystko i buduje mosty między wszystkimi ludźmi!

 

Pielgrzymi tworzą otwartość na spotkania, usuwają uprzedzenia i lęki oraz wzmacniają zaufanie - podstawowe zaufanie! Rzekome granice między narodami i religiami mogą być wypełniane przez jednostki z miłością i wzajemnym szacunkiem.

 

 

Serbia

GPS jest dostępny dla wszystkich krajów od Hiszpanii po Jerozolimę!

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz menu TRASA

 

Uwaga: Dla pielgrzymów, którzy potrzebują testu Corona PCR, aby wjechać do Serbii zobacz tutaj: Otwórz informacje o teście PCR

 

Trasa przez Serbia to około 480 km. GPS jest dostępny w sklepie internetowymznajdują się dalsze informacje na temat GPS i sposobu korzystania z aplikacji.

 

Ogólne informacje na temat oznakowania: W ostatnich latach na trasie JERUSALEM WAY wyznaczono wiele obszarów i sekcji w ponad 15 krajach. Trwają prace nad wykończeniem.

 

Ogólne informacje o oznakowaniu: W ciągu ostatnich kilku lat oznaczono już wiele sekcji, są już oznaczenia we wszystkich 15 krajach od Hiszpanii po Jerozolimę. Trwają prace nad wykończeniem.

 

Poniżej przykładowy stopień GPS firmy SERBIA.


Z dziennika podróży: W Serbii wędrujemy dalej na południe od Belgradu, podążając rzeką Ibar przez dziko romantyczne wąwozy i malownicze doliny, podążamy serbskim szlakiem klasztornym, śladami którego jak perły na sznurku można znaleźć liczne klasztory.

 

Wyjechaliśmy z Serbii w piątek 30 lipca 2010 roku i dotarliśmy do KOSOWO.