Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku ...

Droga do Jerozolimy to najdłuższy na świecie szlak pielgrzymkowy i międzynarodowy szlak pokoju i kultury!

Droga do Jerozolimy łączy religie i narody w unikalny projekt pokojowy.

Droga do Jerozolimy oznacza wzajemne uznawanie i tolerancję.

Miłość, najpotężniejsza siła we wszechświecie, przenika, oświetla wszystko i buduje mosty między wszystkimi ludźmi!

 

Pielgrzymi tworzą otwartość na spotkania, usuwają uprzedzenia i lęki oraz wzmacniają zaufanie - podstawowe zaufanie! Rzekome granice między narodami i religiami mogą być wypełniane przez jednostki z miłością i wzajemnym szacunkiem.

 

Jerusalem Way & Sufi Trail zdecydowało się na współpracę w 2019 roku! Od tego czasu Szlak Sufi z miasta Aksehir do Konyi jest jednocześnie trasą Drogi Jerozolimskiej (dystans ok. 160 km).

 

Na etapach Szlaku Sufickiego powinno być proste miejsce noclegowe, np. pokój do spania. W związku z tym zapytaj muhtara (burmistrza) o to zakwaterowanie, aw niektórych wioskach można również uzyskać pieczątkę do paszportu pielgrzyma.

 

Uwaga: w zimie te kwatery są często zamknięte lub nieogrzewane! Wskazówka: jeśli nie możesz znaleźć miejsca do spania na wsi, spróbuj dostać się do najbliższej większej miejscowości minibusem, autostopem lub taksówką i tam się prześpij. Następnie wróć następnego dnia, aby kontynuować pielgrzymkę. Jeśli nie masz ze sobą namiotu, większość pielgrzymów nie ma ze sobą namiotu i dobrze sobie radzi.

 

Szlak Sufi czasami biegnie przez kraj i nie jest konsekwentnie oznakowany! dlatego GPS obowiązkowy i wiruj empfehlen pozostań na pobliskiej drodze w mokrych i zaśnieżonych warunkach.