Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku ...

Droga do Jerozolimy to najdłuższy na świecie szlak pielgrzymkowy i międzynarodowy szlak pokoju i kultury!

Droga do Jerozolimy łączy religie i narody w unikalny projekt pokojowy.

Droga do Jerozolimy oznacza wzajemne uznawanie i tolerancję.

Miłość, najpotężniejsza siła we wszechświecie, przenika, oświetla wszystko i buduje mosty między wszystkimi ludźmi!

 

Pielgrzymi tworzą otwartość na spotkania, usuwają uprzedzenia i lęki oraz wzmacniają zaufanie - podstawowe zaufanie! Rzekome granice między narodami i religiami mogą być wypełniane przez jednostki z miłością i wzajemnym szacunkiem.

 

Macedonia Północna

GPS jest dostępny dla wszystkich krajów od Hiszpanii po Jerozolimę!

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz menu TRASA

 

Trasa przez Macedonia Północna to około 200 km. GPS jest dostępny w sklepie internetowymznajdują się dalsze informacje na temat GPS i sposobu korzystania z aplikacji.

 

Ogólne informacje o oznakowaniu: Wiele obszarów i sekcji w ponad 15 krajach JERUSALEMWEG / JERUSALEM WAY zostało oznaczonych w ostatnich latach. Trwają prace nad zakończeniem.

 

Poniżej znajduje się przykładowy etap GPS z NORTH MACEDONIA.


Z dziennika podróży: Macedonia Północna wita nas upałem, a wraz ze Skopje docieramy do miejsca narodzin Matki Teresy. Stamtąd wędrujemy w górę i w dół zakurzonymi drogami, przez winnice i przez wspaniałą i żyzną dolinę Wardaru.

 

W niedzielę 8 sierpnia 2010 r. Uczestniczyliśmy w nabożeństwie w Kościele katolickim SKOPJE, które poprowadził miejscowy biskup. Później zostaliśmy pobłogosławieni przez biskupa w języku niemieckim!

 

Opuszczając ten KOŚCIÓŁ JEZUSA SERCA, spotkaliśmy 2 siostry z zakonu „Misjonarek Miłosierdzia”, który został założony przez Matkę TERESĘ. Po krótkim wyjaśnieniu naszej pielgrzymki do Jerozolimy, dwie siostry nagle wzięły z różańca medalik Matki Teresy, ucałowały go i wręczyły Dawidowi i mnie medaliki (Otto wtedy nie było). To był bardzo wzruszający moment dla mnie i oczywiście również dla Davida, oboje dostaliśmy łez .. DZIĘKUJEMY!