Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku ...

Droga do Jerozolimy to najdłuższy na świecie szlak pielgrzymkowy i międzynarodowy szlak pokoju i kultury!

Droga do Jerozolimy łączy religie i narody w unikalny projekt pokojowy.

Droga do Jerozolimy oznacza wzajemne uznawanie i tolerancję.

Miłość, najpotężniejsza siła we wszechświecie, przenika, oświetla wszystko i buduje mosty między wszystkimi ludźmi!

 

Pielgrzymi tworzą otwartość na spotkania, usuwają uprzedzenia i lęki oraz wzmacniają zaufanie - podstawowe zaufanie! Rzekome granice między narodami i religiami mogą być wypełniane przez jednostki z miłością i wzajemnym szacunkiem.

Kliknij na mapie, aby pokazać trasę Waldsassen (Volkenroda) - Passau
(Czas ładowania mapy zajmuje kilka sekund)


Waldsassen (Volkenroda) - Pasawa: JEROZOLIMA DROGA KLASZTORÓW

(VIA PORTA jest partnerem JEROSALEM WAY)


 GPS jest dostępny dla wszystkich krajów od Hiszpanii po Jerozolimę!

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz menu TRASA

 

Trasa dowozowa: Jerozolimska trasa klasztorów


Ta trasa dojazdowa śledzi epokę wyznaniowych i politycznych granic religijnych oraz pojednania: zaczyna się na południowym krańcu „Zielonego Pasa”, dawnego pasa granicznego i śmierci podziału Niemiec. Stamtąd prowadzi obok ważnych kościołów barokowych, takich jak Kappl i klasztor Waldsassen, obok gołębicy pokoju JEROZOLIEMWEG, a następnie łączy się z dwoma pozostałymi szlakami dojazdowymi w Passau (Droga Królów / Droga Apostolska).

 

Cała trasa Volkenroda - Waldsassen - Pasawa wynosi około 600 km. Klasztor Waldsassen jest dokładnie w połowie drogi, stamtąd do Pasawy to prawie 300 km. Miasto Waldsassen i klasztor Waldsassen są partnerami Jerusalemweg. Zobacz także wskazówki i noclegi na naszej stronie partnerskiej PRZEZ PORTA

 

Nocleg można znaleźć również przy ul Stowarzyszenie Turystyczne Wschodnia Bawaria

 

Poniżej znajduje się 30 etapów wraz z GPS i wskazówkami dojazdu z Volkenroda przez Waldsasen do Passau.

 

Całą trasę GPS wraz z punktami POI można otworzyć tutaj i zapisać w telefonie komórkowym:

 

  >>> POBIERZ TRASA VOLKENRODA DO PASSAU <<