Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku ...

Droga do Jerozolimy to najdłuższy na świecie szlak pielgrzymkowy i międzynarodowy szlak pokoju i kultury!

Droga do Jerozolimy łączy religie i narody w unikalny projekt pokojowy.

Droga do Jerozolimy oznacza wzajemne uznawanie i tolerancję.

Miłość, najpotężniejsza siła we wszechświecie, przenika, oświetla wszystko i buduje mosty między wszystkimi ludźmi!

 

Pielgrzymi tworzą otwartość na spotkania, usuwają uprzedzenia i lęki oraz wzmacniają zaufanie - podstawowe zaufanie! Rzekome granice między narodami i religiami mogą być wypełniane przez jednostki z miłością i wzajemnym szacunkiem.

Kliknij na mapę, aby zobaczyć wszystkie trasy w NIEMCZECH
(Czas ładowania mapy zajmuje kilka sekund)


Uwaga: Scena w tzw „Niemiecki kącik” jak również drogi dojazdowe Köln (Jerozolimska Droga Królów) i dół Volkenroda (Jerusalem Way of the Monasteries) są już online! Droga dojazdowa Fulda (Jerusalem Way of the Apostles) wkrótce będzie w sieci.


Niemcy

GPS jest dostępny dla wszystkich krajów od Hiszpanii po Jerozolimę!

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz menu TRASA

 

Niemcy mają scena na głównej trasie JEROZOLIMA (prowadzi przez tzw. „Kleines Deutsches Eck” patrz na końcu tej strony) oraz trzy trasy feederowe.

 

Trzy dopływy to główne trasy w Niemczech, które podobnie jak system rzeczny wpływają na główną trasę w Linz nad Dunajem (Austria).

 

Trasy z Kolonii i Fuldy łączą się w Donauwörth, gdzie ścieżki prowadzą przez Friedensbrücke i biegną razem w pobliżu Dunaju przez Regensburg do Passau. W Passau dodano ścieżkę z Waldsassen (Volkenroda), teraz wszystkie trzy ścieżki biegną razem, aż połączą się z główną trasą pochodzącą z Hiszpanii w Austrii.

 

O historii: W 2021 roku otwarto trzy trasy z Niemiec o łącznej długości około 1500 kilometrów jako ważne trasy dowozowe do JERUSALEMWEG / JERUSALEM WAY, które biegną przez Donauwörth i Passau w Linz w Austrii do głównej trasy JERUSALEM WAY biegnącej z Hiszpania.

Trasy Jerozolimy Niemcy / trasy dowozowe

 

W Niemczech wszystkie dane geograficzne (GPS) dla trzech głównych tras są już ustawione!

 

Opis trasy

 

JEROZOLIMASKA ŚCIEŻKA KRÓLÓW prowadzi z Kolonii przez Moguncję, Worms i Speyer przez Kraichgau do Neckaru, gdzie prowadzi przez Stuttgart i Esslingen do Kaiserberge z Hohenstaufen. Stamtąd wokół Ostalb przez europejski dział wodny do Ries i przez Nördlingen do Donauwörth. Stamtąd ta trasa spotyka się ze ścieżką apostołów!

 

JEROZOLIMA APOSTOŁÓW prowadzi z Fuldy przez Würzburg i Nördlingen do Donauwörth, skąd obie trasy biegną razem do Passau.

 

JEROZOLIMAŃSKA ŚCIEŻKA KLASZTORÓW prowadzi z klasztoru Volkenroda przez pas zieleni do klasztoru Waldsassen. Stamtąd do Pasawy, gdzie ścieżka ta łączy się z dwoma pozostałymi ścieżkami (ścieżką królów i drogą apostołów).

 

Trzy ścieżki opierają się na długich odcinkach sprawdzonych szlaków pieszych i pielgrzymkowych, takich jak np RheinsteigaŻe Sposób MartinusaŻe Przez Rzym lub Przez Porta.

 

Wybór ścieżek oraz, w niektórych przypadkach, odstępstwa od tych partnerskich szlaków zostały zrewidowane zgodnie z historycznymi powiązaniami z historycznie udokumentowanymi wyjazdami i odniesieniami do Jerozolimy oraz szczególnymi cechami jerozolimskich szlaków pielgrzymkowych.

 

Dane dla trasy Jerusalemweg Fulda są obecnie sprawdzane, a następnie zostaną określone równoległe trasy pielgrzymek rowerowych. Więcej tras pojawi się później. Dzieło, które nie zostało jeszcze zakończone, odbywa się przy aktywnym udziale kilku pielgrzymów. Stan: czerwiec 2022

 

Kontakt


Informacje o aktualnym statusie GPS i trasie, pytania dotyczące pielgrzymki oraz czy ktoś chciałby być częścią Team Germany:

 

JERUSALEM WAY Team Germany

Poczta: niemcy@jerusalemway.org

Sieć: www.jerusalemweg.de

 

Ogólne informacje o oznakowaniu na jerozolimskiej jerozolimie: W międzyczasie wiele odcinków całej jerozolimskiej drogi zostało oznaczonych w ponad 15 krajach.

 

Poniżej znajduje się etap w tym GPS z głównej trasy Jerusalemweg (jadącej z Hiszpanii):