Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku ...

Droga do Jerozolimy to najdłuższy na świecie szlak pielgrzymkowy i międzynarodowy szlak pokoju i kultury!

Droga do Jerozolimy łączy religie i narody w unikalny projekt pokojowy.

Droga do Jerozolimy oznacza wzajemne uznawanie i tolerancję.

Miłość, najpotężniejsza siła we wszechświecie, przenika, oświetla wszystko i buduje mosty między wszystkimi ludźmi!

 

Pielgrzymi tworzą otwartość na spotkania, usuwają uprzedzenia i lęki oraz wzmacniają zaufanie - podstawowe zaufanie! Rzekome granice między narodami i religiami mogą być wypełniane przez jednostki z miłością i wzajemnym szacunkiem.

Chorwacja

GPS jest dostępny dla wszystkich krajów od Hiszpanii po Jerozolimę!

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz menu TRASA

 

 

Trasa w Chorwacja to około 30 km. GPS jest dostępny w sklepie internetowymznajdują się dalsze informacje na temat GPS i sposobu korzystania z aplikacji.

 

Ogólne informacje o oznakowaniu: Wiele obszarów i sekcji w ponad 15 krajach JERUSALEMWEG / JERUSALEM WAY zostało oznaczonych w ostatnich latach. Trwają prace nad zakończeniem.