Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku ...

Droga do Jerozolimy to najdłuższy na świecie szlak pielgrzymkowy i międzynarodowy szlak pokoju i kultury!

Droga do Jerozolimy łączy religie i narody w unikalny projekt pokojowy.

Droga do Jerozolimy oznacza wzajemne uznawanie i tolerancję.

Miłość, najpotężniejsza siła we wszechświecie, przenika, oświetla wszystko i buduje mosty między wszystkimi ludźmi!

 

Pielgrzymi tworzą otwartość na spotkania, usuwają uprzedzenia i lęki oraz wzmacniają zaufanie - podstawowe zaufanie! Rzekome granice między narodami i religiami mogą być wypełniane przez jednostki z miłością i wzajemnym szacunkiem.

Zbiórka pieniędzy dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji! Proszę pomóż!

TURCJA: OBSZAR TRZĘSIEŃ ZIEMI BEZPOŚREDNIO NA DRODZE DO JEROZOLIMY - POMAGAMY!

Zespół ds. Pokoju w Jerozolimie rozpoczyna zbiórkę pieniędzy dla ofiar trzęsienia ziemi w regionie Antakya (Antiochia)!


Droga Jerozolimy łączy ludzi nie tylko w dobrych, ale i złych czasach.
Dzięki naszym kontaktom z różnymi lokalnymi instytucjami i kościołami w szczególny sposób doświadczamy wielkiej nędzy spowodowanej silnymi trzęsieniami ziemi w lutym. Ojciec Franciszek z Antakyi (starożytnej biblijnej Antiochii) chce pomóc ludziom, którzy stracili wszystko w krótkim i długim okresie. Potrzeba pomocy jest ogromna, a każde euro dociera bezpośrednio, bez kosztów administracyjnych. Więcej szczegółów i zdjęć w relacji na Facebooku pielgrzymki Drogi Jerozolimskiej Birgit Wagner z Monachium, która przebywała tam jeszcze w listopadzie 2022 r.: OTWÓRZ LINK

 

Przekazując darowiznę, nie tylko wnosisz ważny wkład, ale jeden bezpośrednia pomoc i bez żadnych kosztów administracyjnych!

 

!! Pieniądze zostaną przelane 1:1 do Antakyi !!

 

 

Aby przekazać darowiznę, kliknij żółty przycisk „Przekaż darowiznę” powyżej. Darowiznę można również przekazać przelewem bankowym. Ważne: Wpisz jako zwyczaj „Trzęsienie ziemi w Turcji”. Nasze dane bankowe to:

ODBIORCA: Międzynarodowy Zespół Pokojowy JERUSALEM WAY
PRZEZNACZENIE: Trzęsienie ziemi w Turcji

IBAN: AT28 3500 0000 0002 8811
BIC: RVSAAT2S

 

DZIĘKUJĘ BARDZO

 

DROGA DO JEROZOLIMY
Zarejestrowane stowarzyszenie International Peace Team

www.jerusalemway.org