Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku ...

Droga do Jerozolimy to najdłuższy na świecie szlak pielgrzymkowy i międzynarodowy szlak pokoju i kultury!

Droga do Jerozolimy łączy religie i narody w unikalny projekt pokojowy.

Droga do Jerozolimy oznacza wzajemne uznawanie i tolerancję.

Miłość, najpotężniejsza siła we wszechświecie, przenika, oświetla wszystko i buduje mosty między wszystkimi ludźmi!

 

Pielgrzymi tworzą otwartość na spotkania, usuwają uprzedzenia i lęki oraz wzmacniają zaufanie - podstawowe zaufanie! Rzekome granice między narodami i religiami mogą być wypełniane przez jednostki z miłością i wzajemnym szacunkiem.

Kliknij mapę, żeby pokazać trasę Volkenroda - Pasawa
(Czas ładowania mapy zajmuje kilka sekund)


Volkenroda / Waldsassen - Passau: ŚCIEŻKA KLASZTORÓW

GPS jest dostępny dla wszystkich krajów od Hiszpanii po Jerozolimę!

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz menu TRASA

 

Cała trasa Volkenroda - Waldsassen - Pasawa wynosi około 600 km. Klasztor Waldsassen jest dokładnie w połowie drogi, stamtąd do Pasawy prawie 300 km.

 

Wszystko poniżej 30 etapy w tym GPS z Jerusalemweg VOLKENRODA do PASSAU: