Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku ...

Droga do Jerozolimy to najdłuższy na świecie szlak pielgrzymkowy i międzynarodowy szlak pokoju i kultury!

Droga do Jerozolimy łączy religie i narody w unikalny projekt pokojowy.

Droga do Jerozolimy oznacza wzajemne uznawanie i tolerancję.

Miłość, najpotężniejsza siła we wszechświecie, przenika, oświetla wszystko i buduje mosty między wszystkimi ludźmi!

 

Pielgrzymi tworzą otwartość na spotkania, usuwają uprzedzenia i lęki oraz wzmacniają zaufanie - podstawowe zaufanie! Rzekome granice między narodami i religiami mogą być wypełniane przez jednostki z miłością i wzajemnym szacunkiem.

Waldsassen-Tirschenreuth
21,8 km / 6,5 h / ↓ 271 m / ↑ 290 m
Przetłumacz na inne języki Pokaż mapę w trybie pełnoekranowym

wysokość profilu


opis

Etap 1: Waldsassen - Tirschenreuth

 

Punkt wyjścia: opactwo cystersów w Waldsassen

Dystans: 21,8 km

Czas marszu: ok. 6,5 godziny

Gradienty: 290 m

Zejście: 271 m

Cel: Fischhof Tirschenreuth

 

Oznakowanie: Oberpfalzweg żółto-biało-żółte (poziome)

                        (Uwaga: w niektórych miejscach ścieżka pielgrzymkowa odchodzi od Oberpfalzweg, aby na trasie uwzględniać ciekawe miejsca dla pielgrzymów. Zobacz wskazówki)

 

Dostrojenie:

Waldsassen ze swoim starym, ale wciąż bardzo żywym opactwem cystersów lub cystersów jest nie tylko geograficznym idealnym punktem wyjścia lub pośrednim punktem pielgrzymki do Jerozolimy. Leży praktycznie na linii między starym opactwem cystersów Loccum koło Bremy a Pasawą i jest dobrze skomunikowana już rozwiniętymi szlakami pielgrzymkowymi Loccum-Volkenroda i Via Porta-Volkenroda-Waldsassen.

Pielgrzymka to nie (tylko) aktywność sportowa w przyrodzie czy jakikolwiek inny rodzaj turystyki, ale zawsze podróż motywowana duchowo - do szczególnego świętego miejsca i do siebie samego.

W europejskim średniowieczu, głęboko przenikniętym duchem chrześcijańskim, koncentrowano się na pielgrzymkach błagalnych, dziękczynnych lub pokutnych. To wciąż ma znaczenie, ale wymaga wcześniej istniejącej duchowej pewności. Dziś to raczej poszukiwanie pewności, wszechogarniający duch stworzenia i osobista droga kieruje ludzi ku pielgrzymce. Dla wielu pielgrzymka może być zarówno metodą, jak i znakiem pokuty, odwrócenia się od szkodliwych, obrzydliwych zachowań i rozpoczęcia od nowa, aby znaleźć własne centrum i siłę życiową.

W przeciwieństwie do pielgrzymki, krótka przerwa religijna w życiu codziennym, porównywalna z małym festiwalem, aby doświadczyć bliskości Boga w świętym miejscu - często we wspólnocie - dla pielgrzymów, oprócz celu, niezbędna jest sama długa droga. Po prostu potrzeba czasu i kontemplacyjnego spokoju, aby wyłączyć codzienne życie i ponownie otworzyć się na doświadczenie ducha. Dlatego tak ważne jest, aby pielgrzymować (w przeciwieństwie do pielgrzymek) pieszo lub na rowerze, ponieważ turystyka piesza i rowerowa to medytacja w ruchu.

Często uwolnienie się od ograniczeń i rutyny dnia codziennego i otwarcie na doświadczenia umysłu zajmuje dużo czasu. Prawdziwe ograniczenia, którym poddani są współcześni ludzie, często uniemożliwiają odbycie długiej pielgrzymki, takiej jak Droga Jerozolimska, za jednym zamachem. Ale sekcje nie powinny być zbyt krótkie. Nawet dwutygodniowy odcinek Szlaku Jerozolimskiego z Waldsassen do Pasawy jest w rzeczywistości zbyt krótki, aby naprawdę podróżować. Może to prowadzić do rozczarowania i frustracji, ponieważ oczekiwany efekt nie urzeczywistnia się.

Dlatego wskazane jest, aby pielgrzymki w Waldsassen nie rozpoczynać od razu po przyjeździe, ale poświęcić czas na wykorzystanie szczególnej atmosfery i oferty religijnej dawnego miejsca cystersów i opactwa i w ten sposób wprawić w nastrój na ścieżkę. Dzień odpoczynku jest ważny nie tylko w międzyczasie, ale także na początku. Na przykład może wybrać się na jednodniową pielgrzymkę wzdłuż Stationsweg Rosenkranz do kościoła Świętej Trójcy (Kappl) lub do pobliskiego miejsca pielgrzymkowego Maria Loretto lub po prostu odpocząć w ogrodzie klasztornym, wziąć udział w nabożeństwie w bazylice / kościele klasztornym, uczestniczyć w Liturgii Godzin Sióstr lub służą do otrzymania błogosławieństwa pielgrzyma przed faktycznym wyjazdem.

 

Wskazówki:

Etap dnia zaczyna się na Basilikaplatz w Miasto Waldsassen dookoła zabytkowe budynki im Opactwo Waldsassen jest obszyty. Potężny na wschodzie Bazylika kolegiacka św. Jana, a następnie na południe opactwo cystersów w Waldsassen ze słynnym barokiem Biblioteka piór, kościół klasztorny, ul Pensjonat St. Josef i Duży ogród klasztorny ze stacją ekologiczną i szkołą ogrodową w stylu secesyjnym. Dawna, zbudowana na północ od bazyliki Pensjonat klasztoru z arkadowymi łukami stary kościół opacki z ul Pałac Opactwa. To zamyka się na zachodzie Rathaus miejsce. Przejście przy południowym krańcu ratusza prowadzi do „Nowych Ogrodów”, które zostały odrestaurowane w 2017 roku. Od północy przestrzeń między dawnymi Dom urzędnika miejskiego i pierwszy Dom strażnika po lewej i pierwszej Budynek biurowy Caste opactwo po prawej stronie. Od północnego wschodu ścieżka dla pieszych łączy parking Schwanenwiese i park dla samochodów kempingowych przez fortyfikacje dawnego pałacu opata z Basilikaplatz. W środku Basilikaplatz stoi Fontanna Diepolda z pomnikiem fundatora klasztoru margrabiego Diepolda III. z Vohburga.

Ścieżka biegnie po zewnętrznej stronie pensjonatu St. Joseph nad Goetheplatz, który jest bezpośrednio na południe. Na placu jest Kolumna Goethego że artysty Erwina Otte z paneli szklanych przez mieszkańców Waldsassen Huta Szkła Lamberts zrobiony. W latach 1961/62 w miejscu dzisiejszego budynku handlowego po zachodniej stronie placu stało tzw. „Eisenfronfeste”, więzienie Sądu Okręgowego w Waldsassen, zbudowane w 1808 roku. Na południowym krańcu Goetheplatz Brauhausstrasse odchodzi w lewo, w miejscu poprzedniego. Browar klasztoruktóry został przekształcony w obiekt dla osób niepełnosprawnych Młyn klasztorny z pomieszczeniami dla pielgrzymów opactwa oraz wyjściem do dużego ogrodu klasztornego ze stacją środowiskową.

Jednak Droga Jerozolimska biegnie dalej na południe przez Museum Street. To jest po lewej stronie Muzeum Stiftland. Ulica Muzeów kończy się na Karolinenring, która biegnie wzdłuż dawnego zewnętrznego muru klasztornego. Dolna brama znajdowała się dawniej u zbiegu Museumsstrasse z Karolinenring. Ścieżka prowadzi następnie w lewo na wschód do Badstrasse, a następnie dalej na południe.

Nieco dalej na Karolinenring w kierunku rzeki Wondreb znajduje się jeden Kaplica na Górze Oliwnej z figurami naturalnej wielkości wyrzeźbionymi z drewna lipowego, które zostały wbudowane w zewnętrzną ścianę kurtynową w 1733 roku. Na moście Wondreb znajduje się rzeźba przedstawiająca świętego Nepomucena na moście, która została zamówiona przez opata Aleksandra Vogela w 1746 roku.

Od dawnej dolnej bramy do Schupfenteich ścieżka pielgrzymkowa prowadzi przez Altstrasse do Altenhammer i równoległą, zamuloną obecnie fosę Mühlbach. Znajduje się między Badstrasse i Wondreb Odkryty basen Egrensis. Ścieżka przecina Lämmerstrasse i biegnie dalej prosto. Po kilku metrach dociera się do końca wioski i otwiera się widok na południowy wschód od doliny rzeki Wondreb. Odcinek rzeki został niedawno renaturyzowany. Nie udało się jednak odtworzyć rozległych meandrów historycznego koryta rzeki. Tuż przed przekroczeniem Glasmühlbach znajduje się na prawym brzegu Wondreb Altwassera Gimpelranga zobaczyć. Zaczyna się u zbiegu Glasmühlbach Fauna-Flora-Habitat (obszar FFH) „Wondreb between Leonberg and Waldsassen” z jej różnorodnymi i bogatymi gatunkami siedliskami. 140 m za mostem na Glasmühlbach trasa pielgrzymkowa przecina ścieżkę na Kondrau. Na skrzyżowaniu znajduje się drewniany krucyfiks przed małym laskiem. Po kolejnych 430 m ścieżka odchodzi w lewo do Wondreb. W pobliżu odnowionego odcinka wody znajduje się mały teren piknikowy z kołem wodnym na Mühlbach i brodem nad Wondreb. Ścieżka pielgrzymkowa prowadzi dalej Altstraße do oznaczonego skrzyżowania Oberpfalzweg po lewej stronie na Teichdamm des Zrzuć stawy. Zaraz na początku Schupfenteich znajduje się ukryta drewniana chata jako punkt obserwacji przyrody po krótkiej, wąskiej ścieżce. Na wschodnim krańcu tamy ścieżka najpierw przecina Mühlgraben, a następnie przez jaz i kolejny wąski most nad Wondreb. Następnie skręca na południe, a następnie biegnie przez las nad Wondreb.

Niedługo za farmą po lewej stronie ścieżki znajduje się skrzyżowanie ulic na skrzyżowaniu do Altenhammer. Hammerhof znajduje się poniżej ścieżki na wyspie między Mühlgraben a Wondreb. Tak jak Młotkiem nad piórem Altenhammer jest po raz pierwszy wspomniany w dokumencie z 1434 roku. To była napędzana wodą kuźnia młotów. Obrobione tam żelazo znajduje się w należących do klasztorów wsiach Kleinsterz i Pfaffenreuth od XIII wieku (złoża rudy sięgają na powierzchnię w schronisku Eiserner Hut 13 m npm. Po zakończeniu wydobycia rudy w latach 594-1923 w kopalni Kraj Bawarii Wydobywane kamyki). Do 1803 roku Altenhammer był zarządzany przez opactwo cystersów w Waldsassen jako własność klasztorna.

Jedź Oberpfalzweg do wioski Koenigshütte. Tam Oberpfalzweg odchodzi w lewo na pierwszym skrzyżowaniu w mieście. Z drugiej strony trasa pielgrzymkowa przebiega krótszą trasą przez miasta Königshütte, Neuhof i Leonberg oraz do miejsc historycznych i religijnych. Następnie obie ścieżki spotykają się ponownie na południowy wschód od Leonbergu.

W Königshütte jedź dalej w dół przez skrzyżowanie w kierunku historycznego centrum miasta. Po prawej stronie klasycystyczna solniczka. Przy Kreisstraße 3 trasa prowadzi przez dawną królewską bawarską hutę żelaza i stali do Neuhof. Na końcu wioski po lewej stronie znajduje się plac zabaw dla dzieci.

Zaraz po krótkim podejściu po lewej stronie drogi znajduje się gospodarstwo dawnej Grangie, która należała do opactwa Waldsassen w latach 1234-1803 Neuhof. Grangien (dziedzińce klasztorne) stanowiły stabilną podstawę ekonomiczną klasztorów cystersów. Początkowo przez nawróconych (zakonników świeckich), później głównie poprzez pracę przymusową lub najemną lub dzierżawę, w gospodarstwach wytwarzano produkty rolne na własny użytek klasztoru, ale także na sprzedaż na miejskich dziedzińcach klasztornych. Oprócz rolnictwa i hodowli bydła, Grangien w Stiftland zwykle posiadały również stawy rybne. W Neuhof znajdują się w dolinie Kornmühlbach, na wschód od wioski.

Prawie 170 m za końcem Neuhof ścieżka pielgrzymkowa rozgałęzia się w zakręcie drogi powiatowej do Zirkenreuth z południa w kierunku lasu. Podążaj ścieżką przez las. Na końcu lasu, tuż przed Leonbergiem, spotyka się z drogą powiatową 40. Stamtąd należy iść ok. 200 w kierunku Leonberg, przeciąć drogę powiatową 22 i po kolejnych 60 m skręcić w prawo do wsi. Leonberg skręcać. Lokalna droga początkowo prowadzi na zachód, a następnie skręca na południe. Na skrzyżowaniu nie kieruj się w stronę Mitterteich, ale pod górę między Kościół parafialny św. Leonharda z barokiem Góra Oliwna- A Kaplica cmentarna i Probostwo od 1772 do Kreisstraße 40. Z dziedzińca kościoła rozciąga się piękny widok na gospodarstwa wiejskie na Wondrebsenke i Mitterteich.

Ścieżka pielgrzymkowa przecina Kreisstraße 40, po ok. 225 m ponownie spotyka się z Oberpfalzweg, a po kolejnych 25 m skręca w prawo (na południe) w kierunku Dobrigau. Dobrigau, która od 1227 r. należy do klasztoru Waldsassen, jest typowym przykładem wioski Rundanger, która została zaplanowana jako część suwerennego rozwoju państwa średniowiecznego. Na skrzyżowaniu dróg w centrum wioski skręć w niewielką odległość w prawo, a następnie jedź Oberpfalzweg w lewo przez Anger między placem zabaw a skrzyżowaniem przydrożnym do Wondrebtal. Ścieżka prowadzi początkowo na zachód, a następnie ok. 290 m za końcem wsi ostro skręca na południe. Przez most Wondreb Bridge ścieżka biegnie dalej na południe przez wioskę Temat reuth do Bundesstraße 15. Można to przejść pod restauracją Finkenstich przejściem podziemnym. Wzdłuż drogi B 15 przebiega główny dział wodny w Europie. Na południe od niej płynące wody przepływają przez Dunaj do Morza Czarnego, na północy przez Łabę i Ren do Morza Północnego. Ścieżka pielgrzymkowa prowadzi dalej Ścieżką Górnego Palatynatu. Tuż za B 15 skręca na zachód, a następnie po łuku Munch zielony. Uwaga: po przejściu przez B 15 przejazdem podziemnym należy najpierw cofnąć się ok. 12 m w prawo, aby dotrzeć do skrzyżowania ścieżek. Alternatywnie możesz też skorzystać ze skrótu wzdłuż drogi do Münchsgrün.

Oznakowana ścieżka przecina rząd stawów sałatowych, wychodzi z lasu na zachód od Münchsgrün, a następnie skręca ostro w lewo w kierunku wioski. We wsi ścieżka odchodzi po ok. 190 m na pierwszym odgałęzieniu na południe w kierunku Tirschenreuth.

Krótko za zakrętem na południowy wschód ścieżka przecina strumień między dwoma stawami rybnymi Harlohe. W obszarze na południe od ścieżki do następnego skrzyżowania znajduje się wczesna nowoczesna pustynna chata smarownicza. Około 1840 r. Istniało jeszcze kilka małych budynków, które prawdopodobnie były użytkowane przez leśnictwo państwowe.

Po kolejnych 1,15 km ścieżka (Oberpfalzweg) skręca ostro w prawo na południe i dalej prowadzi Miska do stawu Tirschenreuther. Po przekroczeniu tamy między pierwszymi dwoma stawami (Steiningerteich), ścieżka w Kreuzholz zawraca na południowy wschód i prowadzi między stawami do skrzyżowania z europejską ścieżką rowerową „Niebieska ścieżka” na trasie dawnej kolejki Wiesau-Bärnau Vizinalbahn . Vizinalbahnen znajdowały się w Bawarii zgodnie z ustawą z 1869 r. Jako Linie kolejowe o znaczeniu lokalnym produkowane dla rozwoju obszarów wiejskich. Eksploatacja linii kolejowej, która została otwarta w 1872 r., Została wstrzymana między Bärnau i Tirschenreuth w 1975 r., A po Wiesau w 1989 r. Ze względów ekonomicznych.

Na skrzyżowaniu ścieżka pielgrzymkowa odchodzi od Oberpfalzweg. To prowadzi w prawo do drabiny do nieba na patelni stawu, a następnie prowadzi dużym łukiem na zachód wokół Tirschenreuth. Zalecany jest objazd do Himmelsleiter oddalonego o ok. 440 m. Ze wzniesienia jedyny w swoim rodzaju krajobraz kulturowo-przyrodniczy tafli stawu z prawie 600 stawami można tu naprawdę uchwycić. Ścieżka pielgrzymkowa prowadzi przez skrzyżowanie kolejki Vizinalbahn (Vizinalbahn-Radweg / Der Blaue Weg / Örtl. Szlak turystyczny 24821 - 1000 stawów i niebiańska drabina, czerwone na białych znakach) do Tirschenreuth. Krótko przed rozpoczęciem wioski Tirschenreuth ścieżka przecina częściowo zamulony staw z Fischerhüttenbach. Następnie po lewej stronie przy wejściu do wioski następuje teren piknikowy Vorholz. Ścieżka biegnie dalej na obrzeżach, przecina Kornbühlstrasse, a następnie prowadzi wzdłuż Falkenberger Strasse i Bahnhofstrasse. Na rondzie skręć w prawo w niewielkiej odległości, aż Bahnhofstrasse odchodzi od B 15 w kierunku centrum miasta. Prowadzi bezpośrednio do centralnego Maximilianplatz na starym mieście. Krótko przed dotarciem do placu po lewej stronie Schmellerstraße zur Kościół parafialno-pielgrzymkowy Wniebowzięcia NMP z Kaplicą Łaski i Górą Oliwną oraz historyczną Probostwo dalej, przez plac kościelny z Marienbrunnen, Hospitalstrasse z dawną Szpital i zejdź łukiem Koloman-Maurer-Straße do północno-wschodniego rogu Maximilianplatz. Stamtąd w lewo przez Hoermanngasse do dawnej. Klasztor na Luitpoldplatz. W niewielkiej odległości Hochwarthstraße z poprzednią przednia kamizelka idź w prawo, a następnie chodnikiem po lewej stronie Museumsquartier Wsiądź do Tirschenreuth i informacji turystycznej na Regensburger Straße. Tam w prawo i natychmiast znowu w lewo na południe Dom nad stawem ponad Droga tysiąca stawów, z informacjami o niemieckich łowiskach, na trasie okrężnej miejskiej stawu. Stadtteich-Rundweg albo w lewo na brzegu (Górnego) Miejski staw a następnie - po kręceniu nad Mühlbach - nad historycznym Fischhofbrücke do podwórko rybne, dawna Grangie opactwa Waldsassen w Tirschenreuth lub skrót w prawo, a następnie bezpośrednio przez nowoczesną kładkę (Max-Gleißner-Spannbandbrücke) do Fischhof.

 

 

Informacje i adresy kontaktowe

Okręg Tirschenreuth:

-     Centrum turystyczne dzielnicy Tirschenreuth

Maehringer Strasse 7, 95643 Tirschenreuth

Tel.: +49/9631/88223, e-mail: Tourismus@tirschenreuth.de, www.oberpfaelzerwald.de

-     Region wypoczynkowy Stiftsland

c / o Tourist-Info Waldsassen, Basilikaplatz 3, 95652 Waldsassen

Tel.: +49/9632/88160, e-mail: tourist-info@waldsassen.de, www.ferienregion-stiftsland.de

Waldsässen:

-     Opactwo Cystersów w Waldsassen

Plac Bazyliki 2, 95652 Waldsassen

Tel.: +49/9632/92000, e-mail: info@abtei-waldsassen.de, www.abtei-waldsassen.de

-     Fundacja centrum kultury i spotkań oraz stacja środowiskowa Waldsassen

Plac Bazyliki 2, 95652 Waldsassen

Tel .: +49/9632/920044, e-mail: kubz@abtei-waldsassen.de, Umweltstation@abtei-waldsassen.de, www.kubz.de

-     Parafia katolicka Waldsassen

Plac Bazyliki 6, 95652 Waldsassen

Tel.: +49/9632/1387, e-mail: info@pfarrei-waldsassen.de, www.pfarrei-waldsassen.de

-     Kongregacja Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego

Biuro parafialne Johannisplatz 7, 95652 Waldsassen

Tel.: +49/9632/1281, e-mail: pfarramt.waldsassen@elkb.de, www.waldsassen-evangelisch.de

-     Biuro informacji turystycznej w Waldsassen

Plac Bazyliki 3, 95652 Waldsassen

Tel .: +49/9632/88160, e-mail: tourist-info@waldsassen.de, www.waldsassen.de

Leonberg:

-     Informacja turystyczna Mitterteich

Kirchplatz 12, 95666 Mitterteich

Tel .: + 49/9633 / 89-123, e-mail: tourist-info@mitterteich.de, www.mitterteich.de

Tirschenreuth

-     Katolickie biuro parafialne Tirschenreuth

Kirchplatz 3, 95643 Tirschenreuth,

Tel .: +49/9631/1451, e-mail: info@pfarrei-tirschenreuth.de, www.pfarrei-tirschenreuth.de

-     Ewangelicko-Luterański Parafia Tirschenreuth

Büttellochweg 1, 95643 Tirschenreuth,

Tel.: +49/9631/1396, e-mail: pfarramt.tirschenreuth@elkb.de, www.evanelische-kirchengemeinde-tirschenreuth.de

-     Informacja turystyczna Tirschenreuth

Regensburger Str. 6, 95643 Tirschenreuth,

Tel .: +49/9631/600248, e-mail: stefanie.suess@stadt-tirschenreuth.de, www.stadt-tirschenreuth.de

-     Förderverein Fischhofpark eV

Ringstrasse 96a, 95643 Tirschenreuth, www.fischhofparkt-tirschenreuth.de

-     ARGE Fisch im Landkreis Tirschenreuth eV

Maehringer Strasse 7, 95643 Tirschenreuth

Tel .: +49/9631/88223, e-mail: Tourismus@tirschenreuth.de, www.erlebnis-fisch.de

 

 

muzea

-     Biblioteka opactwa Waldsassen

o: Opactwo Cystersów Waldsassen

Plac Bazyliki 2, 95652 Waldsassen

Tel.: +49/9632/92000, e-mail: info@abtei-waldsassen.de, www.abtei-waldsassen.de

-     Muzeum opactwa Waldsassen

Museumsstrasse 1, 95652 Waldsassen

Tel.: +49/9632/88120, e-mail: beatrix.rustler@waldsassen.de, www.waldsassen.de

-     Dzielnica muzeów Tirschenreuth

Regensburger Strasse 6, 95643 Tirschenreuth

Tel .: +49/9631/6122, e-mail: info@museumsquartier-tirschenreuth.de

 

 

Zakwaterowanie (wybór)

Waldsässen:

-     Pensjonat St. Joseph

Plac Bazyliki 2, 95652 Waldsassen

Tel .: +49/9632/923880, e-mail: info@haus-sankt-joseph.de, www.abtei-waldsassen.de

Host Nurtschweg; Nurtschweg stop; Certyfikowany gospodarz Bike World w Górnej Palatynacie

13 pokoi dwuosobowych / 15 pokoi jednoosobowych, 41 miejsc noclegowych

Ze sklepem klasztornym, restauracją i salami seminaryjnymi

-     Pokój pielgrzyma

o: Opactwo Cystersów Waldsassen

Plac Bazyliki 2, 95652 Waldsassen

Tel.: +49/9632/92000, e-mail: info@abtei-waldsassen.de, www.abtei-waldsassen.de

-     Hotel-Gasthof Zrenner

Dr.-Otto-Seidl-Str. 13, 95652 Waldsässen

Tel .: +49/9632/5555, e-mail: info@hotel-zrenner.de, www.hotel-zrenner.de

Host Nurtschweg; Certyfikowany gospodarz Bike World w Górnej Palatynacie

22 pokoje, 38 miejsc noclegowych

-     Hotel-restauracja dawnego Domu Królewskiego Lasu Bawarskiego

Plac Bazyliki 5, 95652 Waldsassen

Tel.: + 49/9632 / 9204-0, e-mail: info@koenigliches-forsthaus.de, www.koenigliches-forsthaus.de

19 pokoi dwuosobowych / 6 pokoi jednoosobowych, 44 miejsc noclegowych

-     Hotel-Restauracja Bayerischer Hof

Bahnhofstrasse 15, 95652 Waldsassen

Tel .: +49/9632/923130, e-mail: info@bayerischerhof-waldsassen.de, www.bayerischerhof-waldsassen.de

-     Gasthof Roeckl

Kolpingstrasse 19, 95652 Waldsassen

Tel .: +49/9632/5378, e-mail: info@gasthof-roeckl.de, www.gasthof-roeckl.de

8 pokoi dwuosobowych / 2 pokoje jednoosobowe

-     Dalsze pensjonaty i kwatery (lista gospodarzy) za pośrednictwem Tourist-Info Waldsassen

Temat reuth:

-     Gasthof Finkenstich

Właściciel A. Weidlich, Themenreuth 7, 95666 Leonberg-Themenreuth

Tel.: +49/9633/1362, e-mail: info@finkenstich.de, www.finkenstich.de

11 miejsc w pokojach XNUMX i XNUMX osobowych, kuchnia regionalna, ogródek piwny

-     Apartament Burger

Właściciel J. Burger, Themareuth 22, 95666 Leonberg-Themenreuth

Tel .: +49/9633/689, e-mail: burgerkathrin@yahoo.de

1 mieszkanie

-     Dalsze wakacyjne apartamenty i noclegi (lista gospodarzy) za pośrednictwem Tourist-Info Mitterteich

Tirschenreuth:

-     Hotel-Restauracja Seenario

Właściciel M. Häring, Platz am See 1 + 2, 95643 Tirschenreuth

Tel.: + 49/9631 / 7999341-0, e-mail: rezeption@hotel-seenario.de, www.hotel-seenario.de

25 pokoi dwuosobowych, 1 pokój bezbarierowy, restauracja z tarasem nad jeziorem, studio fitness

-     Prywatny pensjonat Brigitte

Właściciel B. Bock, Mitterteicher Str.38, 95643 Tirschenreuth

Tel .: +49/9631/798698, e-mail: info@privatpension-brigitte.de, www.privatpension-brigitte.de

2 pokoje dwuosobowe

-     Prywatny pensjonat Eckert-Schuller

Właściciel R. Schuller, Kornbühlstr. 7, 95643 Tirschenreuth

Tel.: +49/9631/4571, Mobile: 0160/93960953

6 pokoi z 9 łóżkami, możliwość śniadań

-     Prywatne powietrze emerytalne

Właściciel O. Luft, Ringstr. 10, 95643 Tirschenreuth

Telefon: +49/9631/4180

3 pokoje dwuosobowe, w tym 1 przystosowany dla osób niepełnosprawnych

-     House Elfi

Właściciel E. Flauger, Theresienstr. 23, 95643 Tirschenreuth

Tel .: +49/9631/2802, e-mail: haus.elfi@t-online.de

2 apartamenty, 1 pokój jednoosobowy, możliwość śniadań

-     Mieszkanie Piwo

Właściciel W. Beer, Schützenstr. 11, 95643 Tirschenreuth

Tel .: +49/9631/5384, email: kontakt@beer-fewo.de, www.beer-fewo.de

1 mieszkanie

-     Mieszkanie wakacyjne Christina

Właściciel C. Maischl, Stiftlandring 81, 95643 Tirschenreuth

Tel .: +49/9631/6004639, tel. Kom .: 0152/26236371, e-mail: franz-josef-maischl@gmx.de

1 apartament, możliwość śniadań

-     Mieszkanie wakacyjne Gleißner

Właściciel J. Gleißner, Kanonikus-Mehler-Str. 4, 95643 Tirschenreuth

Tel .: +49/9631/7279280, tel. Kom .: 0151/17063681, e-mail: gleissner-ferienwohnung-tirschenreuth@gmx.de, www.ferienwohnung-tirschenreuth.jimdofree.com

1 mieszkanie

-     Apartament Mia

Tuchmacherstr. 18, 95643 Tirschenreuth

Telefon komórkowy: 0152/26236371, e-mail: peternickl10@googlemail.com

1 mieszkanie

-     Apartament Konrad

Lohnsitz 21, 95643 Tirschenreuth-Lohnsitz

Tel .: +49/9631/7991819, e-mail: enail44@web.de, www.ferienwohnung-zum-see-tir.de  

1 mieszkanie

-     Apartament Zant z widokiem na okolicę

Właściciel S. Zant, Kornbühlstr. 55, 95643 Tirschenreuth

Telefon komórkowy: 0176/62269272, e-mail: zant.sandra@web.de

1 mieszkanie

-     Dalsze oferty zakwaterowania (katalog hostów) i katalog gastronomiczny za pośrednictwem Tourist-Info Tirschenreuth

 

 

Wypożyczalnia rowerów

Waldsässen:

-     Biuro informacji turystycznej w Waldsassen

Plac Bazyliki 3, 95652 Waldsassen

Tel .: +49/9632/88160, e-mail: tourist-info@waldsassen.de, www.waldsassen.de

-     Stacja rowerowa Waldsassen

Prinz-Ludwig-Str. 34, 95652 Waldsässen

Tel .: +49/9632/5632, e-mail: info@bike-station-waldsassen.de, www.bike-station-waldsassen.de

Wypożyczalnia rowerów i e-rowerów, naprawy rowerów

 

Transport bagaży dla turystów pieszych

Waldsässen:

-     „Staade Zeiten”, via: Tourist-Info Waldsassen

Plac Bazyliki 3, 95652 Waldsassen

Tel .: +49/9632/88160, e-mail: tourist-info@waldsassen.de, www.waldsassen.de

Transport bagażu dla turystów pieszych, wycieczki z przewodnikiem ...


Miejsca na trasie

Waldsassen - Königshütte - Neuhof - Leonberg - Themreuth - Münchsgrün - Tirschenreuth


zdjęcia

Bazylika kolegiacka i klasztor Waldsassen Bazylika kolegiacka i klasztor Waldsassen

Fakty i liczby

Odległość: 21,8 km
Region: Stiftland
Punkt wyjścia: Waldsassen, opactwo cystersów
Czas trwania: 6,5 godziny
Różnica wysokości: 59 m
Najwyższy punkt: 541 m
Najniższy punkt: 482 m
Całkowite wejście: 290 m
Całkowite zejście: 271 m