Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku ...

Droga do Jerozolimy to najdłuższy na świecie szlak pielgrzymkowy i międzynarodowy szlak pokoju i kultury!

Droga do Jerozolimy łączy religie i narody w unikalny projekt pokojowy.

Droga do Jerozolimy oznacza wzajemne uznawanie i tolerancję.

Miłość, najpotężniejsza siła we wszechświecie, przenika, oświetla wszystko i buduje mosty między wszystkimi ludźmi!

 

Pielgrzymi tworzą otwartość na spotkania, usuwają uprzedzenia i lęki oraz wzmacniają zaufanie - podstawowe zaufanie! Rzekome granice między narodami i religiami mogą być wypełniane przez jednostki z miłością i wzajemnym szacunkiem.

Kliknij na mapę, aby zobaczyć wszystkie trasy w NIEMCZECH
(Czas ładowania mapy zajmuje kilka sekund)


Uwaga: trasa w „Niemiecki kącik” a także trasy Köln i Volkenroda są już online! Trasa Fulda zostanie wkrótce udostępniony w Internecie.


Niemcy

GPS jest dostępny dla wszystkich krajów od Hiszpanii po Jerozolimę!

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz menu TRASA

 

Niemcy mają scena na głównej trasie JERUSALEM WAY (prowadzi przez tzw. „Kleine Deutsche Eck” - ten etap znajduje się na końcu tej strony) i trzy trasy feederowe.

 

Trzy dopływy to główne trasy w Niemczech, które podobnie jak system rzeczny wpływają na główną trasę w Linz nad Dunajem (Austria).

 

Trasy z Kolonii i Fuldy łączą się w Donauwörth, tam ścieżki prowadzą przez Friedensbrücke i biegną razem w okolicach Dunaju przez Regensburg do Pasawy. W Pasawie dodano ścieżkę z Volkenroda / Waldsassen, teraz wszystkie trzy ścieżki są ujednolicone, dopóki nie połączą się z główną trasą prowadzącą z Hiszpanii w Austrii.

Trasy Jerozolimy Niemcy / trasy dowozowe

 

W Niemczech wszystkie dane geograficzne (GPS) dla trzech głównych tras są już ustawione!

 

Opis trasy

 

DROGA KRÓLÓW prowadzi z Kolonii przez Moguncję, Wormację i Speyer przez Kraichgau do Neckar, gdzie prowadzi przez Stuttgart i Esslingen do Kaiserberge z Hohenstaufen. Stamtąd wokół Ostalb przez europejski dział wodny do Ries i przez Nördlingen do Donauwörth. Stamtąd ta trasa spotyka się ze ścieżką apostołów!

 

DROGA APOSTOŁÓW prowadzi z Fuldy przez Würzburg i Nördlingen do Donauwörth, skąd obie trasy biegną razem do Passau.

 

DROGA KLASZTORÓW prowadzi z klasztoru Volkenroda przez pas zieleni do klasztoru Waldsassen. Stamtąd do Pasawy, gdzie ta ścieżka łączy się z dwiema innymi ścieżkami (Ścieżką Królów i Ścieżką Apostołów).

 

Trzy ścieżki opierają się na długich odcinkach sprawdzonych szlaków pieszych i pielgrzymkowych, takich jak np RheinsteigŻe Sposób MartinusaŻe Przez Rzym lub Przez Porta.

 

Wybór ścieżek oraz, w niektórych przypadkach, odstępstwa od tych partnerskich szlaków zostały zrewidowane zgodnie z historycznymi powiązaniami z historycznie udokumentowanymi wyjazdami i odniesieniami do Jerozolimy oraz szczególnymi cechami jerozolimskich szlaków pielgrzymkowych.

 

Obecnie sprawdzane są dane dla trasy Jerusalemweg Fulda, a następnie wyznaczane są równoległe trasy pielgrzymkowe dla rowerzystów. Dalsze drogi dojazdowe zostaną podane później. Dzieło, które nie zostało jeszcze zakończone, odbywa się przy aktywnym udziale kilku pielgrzymów. Status: sierpień 2021

 

Kontakt


Informacje o aktualnym statusie GPS i trasie, pytania dotyczące pielgrzymki oraz czy ktoś chciałby być częścią Team Germany:

 

JERUSALEM WAY Team Germany

Poczta: niemcy@jerusalemway.org

Sieć: www.jerusalemweg.de

 

Ogólne informacje o oznakowaniu na jerozolimskiej jerozolimie: W międzyczasie wiele odcinków całej jerozolimskiej drogi zostało oznaczonych w ponad 15 krajach.

 

Poniżej znajduje się 1 etap w tym GPS z głównej trasy Jerusalemweg (jadącej z Hiszpanii):