Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku ...

Droga do Jerozolimy to najdłuższy na świecie szlak pielgrzymkowy i międzynarodowy szlak pokoju i kultury!

Droga do Jerozolimy łączy religie i narody w unikalny projekt pokojowy.

Droga do Jerozolimy oznacza wzajemne uznawanie i tolerancję.

Miłość, najpotężniejsza siła we wszechświecie, przenika, oświetla wszystko i buduje mosty między wszystkimi ludźmi!

 

Pielgrzymi tworzą otwartość na spotkania, usuwają uprzedzenia i lęki oraz wzmacniają zaufanie - podstawowe zaufanie! Rzekome granice między narodami i religiami mogą być wypełniane przez jednostki z miłością i wzajemnym szacunkiem.

Kliknij mapę, aby wyświetlić całą trasę Austria
(Czas ładowania mapy zajmuje kilka sekund)


Uwaga: trasa przez „Niemiecki kącik” a także trasę „Waldsassen-Passau” są już online! Trasy do Kolonii i Fuldy wkrótce będą dostępne online (od 04_2021)


Niemcy

GPS jest dostępny dla wszystkich krajów od Hiszpanii po Jerozolimę!

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz menu TRASA

 

Niemcy mają etap na głównej trasie Jerusalemweg, który prowadzi przez tak zwany „Small German Corner”. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego etapu, zobacz poniżej (na końcu tej strony).

 

Ponadto w Niemczech trzy trasy Drogi Jerozolimskiej w planowaniu lub w trakcie opracowywania, w tym GPS / oznakowanie tras. Te „trasy dopływowe” są podobne do systemu rzecznego, który następnie wpada do głównego szlaku z Hiszpanii w pobliżu Linz / Austria.

Trasy Jerozolimy Niemcy / trasy dowozowe

 

Trasy z Kolonii i Fuldy łączą się następnie w Donauwörth. Stamtąd ścieżki prowadzą przez Friedensbrücke i biegną razem w okolicach Dunaju przez Regensburg do Pasawy. W Pasawie dodano ścieżkę z Waldsassen, teraz wszystkie trzy ścieżki są ujednolicone, dopóki nie dołączą do głównej trasy prowadzącej z Hiszpanii w pobliżu Linz w Austrii.

 

Kontakt


Informacje o aktualnym statusie GPS i trasie, pytania dotyczące pielgrzymki oraz czy ktoś chciałby być częścią Team Germany:

 

JERUSALEM WAY Team Germany

Poczta: germany@jerusalemway.org

Sieć: www.jerusalemweg.de

 

Ogólne informacje o oznakowaniu na jerozolimskiej jerozolimie: W międzyczasie wiele odcinków całej jerozolimskiej drogi zostało oznaczonych w ponad 15 krajach.

 

Poniżej znajduje się etap w tym GPS z głównej trasy Jerusalemweg (jadącej z Hiszpanii):