Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku ...

Droga do Jerozolimy to najdłuższy na świecie szlak pielgrzymkowy i międzynarodowy szlak pokoju i kultury!

Droga do Jerozolimy łączy religie i narody w unikalny projekt pokojowy.

Droga do Jerozolimy oznacza wzajemne uznawanie i tolerancję.

Miłość, najpotężniejsza siła we wszechświecie, przenika, oświetla wszystko i buduje mosty między wszystkimi ludźmi!

 

Pielgrzymi tworzą otwartość na spotkania, usuwają uprzedzenia i lęki oraz wzmacniają zaufanie - podstawowe zaufanie! Rzekome granice między narodami i religiami mogą być wypełniane przez jednostki z miłością i wzajemnym szacunkiem.

PREMIERA PODRÓŻY: Pielgrzymka z przewodnikiem po całej trasie jerozolimskiej!

Pielgrzymki piesze i autobusem z Hiszpanii do Jerozolimy

 

Wszystkie planowane pielgrzymki 2022: Zobacz newsletter

 

Obecnie odbywają się pielgrzymki z przewodnikiem na całej Drodze Jerozolimskiej z Hiszpanii do Izraela / Palestyny. Trasa prowadzi od „końca świata przez serce Europy do początku do Jerozolimy” na wschód, w kierunku wschodu słońca i łączy 15 krajów oraz kontynenty Europy i Azji z Ziemią Świętą.

 

Jednocześnie ta ścieżka, o długości około 7.500 kilometrów, jest najdłuższą ścieżką pokoju i kultury na świecie.Jednym z głównych przesłań jest: »To, co dzieli narody i religie, my, ludzie, możemy łączyć z miłością. «Praktyczny projekt, który oznacza tolerancję i akceptację oraz buduje mosty między kulturami i religiami.

 

W przypadku pielgrzymek z przewodnikiem 15 krajów w siedem oddzielnych odcinków podróży, które można rezerwować niezależnie od siebie, są podzielone i prowadzone przez pielgrzymów Jerozolimy, we współpracy z lokalnymi przewodnikami.

 

Etap I:    Hiszpania do Francji

Etap II:   Z Francji do Szwajcarii

Etap III:  Szwajcaria i Austria

Etap IV:  Bałkański

Etap V:   Turcja / Azja Mniejsza

Etap VI:  Syria

Etap VII: Jordania / Izrael / Palestyna / Ziemia Święta

 

Dzięki wyważonemu połączeniu spaceru (10 - 15 km / maks. 20 km dziennie) i autobusu po raz pierwszy istnieje niepowtarzalna okazja, aby osobiście doświadczyć wszystkich atrakcji całej trasy z Hiszpanii do Ziemi Świętej. Czas podróży wynosi od 10 do 13 dni. Ścieżka prowadzi uczestników na wschód, w stronę wschodu słońca - symbolicznie życia - i krok po kroku w drodze do najważniejszego miejsca pielgrzymek chrześcijaństwa i judaizmu, a także do jednego z najświętszych miejsc muzułmanów: Jerozolimy - skrzyżowania religii!

 

We współpracy z biurami podróży od 2015 roku z sukcesem odbywają się pielgrzymki w różnych krajach na Drodze Jerozolimskiej. Między innymi udało nam się SABOURS oraz WYCIECZKI SCHECHINGERA pozyskaj profesjonalne biura podróży jako partnerów!

 

**Wrażenia/zdjęcia/szczegóły w menu danego wyjazdu**


Oto przegląd planowanych «
Podróże 2022»


- Oto początek podróży Drogą Jerozolimską: Hiszpania do Francji (wyjazd I / VII)