Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku ...

Droga do Jerozolimy to najdłuższy na świecie szlak pielgrzymkowy i międzynarodowy szlak pokoju i kultury!

Droga do Jerozolimy łączy religie i narody w unikalny projekt pokojowy.

Droga do Jerozolimy oznacza wzajemne uznawanie i tolerancję.

Miłość, najpotężniejsza siła we wszechświecie, przenika, oświetla wszystko i buduje mosty między wszystkimi ludźmi!

 

Pielgrzymi tworzą otwartość na spotkania, usuwają uprzedzenia i lęki oraz wzmacniają zaufanie - podstawowe zaufanie! Rzekome granice między narodami i religiami mogą być wypełniane przez jednostki z miłością i wzajemnym szacunkiem.

Księga gości

Wyłączyliśmy księgę gości od 2021 roku. Napisz do nas swoją opinię, czy to dotyczącą trasy, wykładu, książki, zakwaterowania,… e-mailem info@jerusalemway.org

 

Uwaga: w przyszłości powinno być możliwe wprowadzanie informacji zwrotnych na temat trasy i zakwaterowania bezpośrednio w aplikacji JERUSALEM WAY. Aplikacja jest wciąż w fazie rozwoju, zobacz także informacje w Menu trasy