Wszystko zaczyna się od pierwszego kroku ...

Droga do Jerozolimy to najdłuższy na świecie szlak pielgrzymkowy i międzynarodowy szlak pokoju i kultury!

Droga do Jerozolimy łączy religie i narody w unikalny projekt pokojowy.

Droga do Jerozolimy oznacza wzajemne uznawanie i tolerancję.

Miłość, najpotężniejsza siła we wszechświecie, przenika, oświetla wszystko i buduje mosty między wszystkimi ludźmi!

 

Pielgrzymi tworzą otwartość na spotkania, usuwają uprzedzenia i lęki oraz wzmacniają zaufanie - podstawowe zaufanie! Rzekome granice między narodami i religiami mogą być wypełniane przez jednostki z miłością i wzajemnym szacunkiem.

Paulus

Z Filippi podążaliśmy ścieżkami apostoła Pawła.

Kim właściwie był ten człowiek o imieniu Paul, który jako pierwszy postawił stopę na europejskiej ziemi w starożytnym Neapolis, w drodze do Filippi? siedział? Ten prześladowca, który prześladował chrześcijan z mieczem na języku, aż przydarzyło mu się tak wstrząsające doświadczenie - nie wizja, ale objawienie się Jezusa - które zmusiło go do zatrzymania się.

Jak ogromny musiał być ten szok, że on, radykalny Żyd z Tarsu, całkowicie się zmienił, błąkał się jako kaznodzieja i został apostołem ludu. Z żarliwą pasją stał się teraz zwiastunem nowej doktryny, stał się solidną skałą dla swoich wyznawców, gotowym umrzeć za swoje przekonania i ostatecznie także stracić.

Paweł został ścięty mieczem, jego głowa upadła na ziemię w Rzymie, ale jego słowa, nauki, myśli i litery były już zakotwiczone w ludzkich umysłach i zaczęły się rozprzestrzeniać. Przyczyniły się do powstania nauczania Chrystusa w Europie.

Jego praca i nauczanie pomogły przebić się przesłaniu Jezusa. Jednak minęło dobre 300 lat, zanim sekta, która wyrosła z judaizmu, została oficjalnie uznana za rzymską religię państwową.