Сè започнува со првиот чекор ...

На Ерусалимски начин е најдолгата аџилак и меѓународна рута за мир и култура во светот!

На Ерусалимски начин ги поврзува религиите и народите во уникатен мировен проект.

На Ерусалимски начин се залага за меѓусебно признавање и толеранција.

Loveубовта, најсилната сила во универзумот, продира, осветлува сè и гради мостови помеѓу сите луѓе!

 

Аџилакот создава отвореност за средби, ги намалува предрасудите и стравовите и ја зајакнува довербата - основна доверба! Наводните граници меѓу народите и религиите можат да бидат премостени од индивидуални луѓе во loveубов и меѓусебно почитување.

БЛОГИ

Овде можете да најдете врски до разни блогови од аџии на Ерусалимскиот пат:

Розана Брусадели пеш од Швајцарија до Ерусалим! Како жена сама до крај. Неверојатно!


Петар Елстнер пеш од Швајцарија до Ерусалим!


Пол Силбербаур од Улм во Германија со велосипед на Ерусалим Вег!