Сè започнува со првиот чекор ...

На Ерусалимски начин е најдолгата аџилак и меѓународна рута за мир и култура во светот!

На Ерусалимски начин ги поврзува религиите и народите во уникатен мировен проект.

На Ерусалимски начин се залага за меѓусебно признавање и толеранција.

Loveубовта, најсилната сила во универзумот, продира, осветлува сè и гради мостови помеѓу сите луѓе!

 

Аџилакот создава отвореност за средби, ги намалува предрасудите и стравовите и ја зајакнува довербата - основна доверба! Наводните граници меѓу народите и религиите можат да бидат премостени од индивидуални луѓе во loveубов и меѓусебно почитување.

СИРИЈА

 


ОВОЈ ДЕЛ ЗА ПАТУВАЕ (VI / VII) СЕ уште не е достапен

 

Оттука, директното препраќање до седмиот и последен дел. По околу 7500 километри стигнуваме до Светата земја! На границата меѓу Сирија и Јордан, крајот на патувањето станува почеток за последен пат. Сега тоа всушност значи: ЈЕРУСАЛЕМ ДОААМЕ! Ова е соодветната транзиција кон патувањето низ Светата земја и целта на Ерусалимскиот пат (Дел VII / VII).

 

Некои од главните моменти се