Сè започнува со првиот чекор ...

На Ерусалимски начин е најдолгата аџилак и меѓународна рута за мир и култура во светот!

На Ерусалимски начин ги поврзува религиите и народите во уникатен мировен проект.

На Ерусалимски начин се залага за меѓусебно признавање и толеранција.

Loveубовта, најсилната сила во универзумот, продира, осветлува сè и гради мостови помеѓу сите луѓе!

 

Аџилакот создава отвореност за средби, ги намалува предрасудите и стравовите и ја зајакнува довербата - основна доверба! Наводните граници меѓу народите и религиите можат да бидат премостени од индивидуални луѓе во loveубов и меѓусебно почитување.

Контакт Импресум

  *** БАРАЈТЕ ВЕСНИК (кликнете) *** 

 

  Е-пошта: info@jerusalemway.org


 

  Сопственик и оператор

  Јоханес Ашауер johannes@jerusalemway.org
   - Основач и иницијатор ЕРУСАЛИМ НАЧИН / Основач ЕРУСАЛИМ НАЧИН © 2010 - Drzavjanstvo.mk
   - Основач и претседател ЈЕРУСАЛИМ ВЕЈ меѓународен тим за мир eV © 2013 година
     (Централен регистар на здруженија (ЗВР): 228599886, Информации за здружението погледнете овде)

  www.jerusalemweg.at   /  www.jerusalemweg.de  /  www.jerusalemway.eu  / www.jerusalemway.org   


 

 

 

  Kонтакт

  ЕРУСАЛИМ НАЧИН
  Меѓународен тим за мир
  info@jerusalemway.org 

  4341 Арбинг / Австрија
  Тел. +43/699/18 03 1970 година

дизајн

Мануел Преус

www.manuelpreuss.de

 


Програмирање

Интернет решенија за Крихбаумер

Маркус Крихбаумер

Марк 30, 4323 Минзбах

Телефон: + 43 664 22 42 171

Е-пошта: office@krichbaumer.co.at

Веб страна: www.krichbaumer.co.at