הכל מתחיל בצעד הראשון ...

דר דרך ירושלים הוא מסלול העלייה לרגל הארוך ביותר בעולם ודרך השלום והתרבות הבינלאומית!

דר דרך ירושלים מחבר בין דתות ועמים בפרויקט שלום ייחודי.

דר דרך ירושלים מייצג הכרה הדדית וסובלנות.

אהבה, הכוח החזק ביקום, חודר, מאיר הכל ובונה גשרים בין כל האנשים!

 

עלייה לרגל יוצרת פתיחות למפגשים, מפחיתה דעות קדומות ופחדים ומחזקת אמון - אמון בסיסי! הגבולות כביכול בין עמים לדתות יכולים להיות מגושרים על ידי אנשים בודדים באהבה ובכבוד הדדי.

בלוגים

כאן תוכלו למצוא קישורים לבלוגים שונים של עולי רגל בדרך ירושלים:

רוזאנה ברוסאדלי ברגל משוויץ לירושלים! כאישה לבד כל הדרך. מדהים!


פיטר אלסטנר ברגל משוויץ לירושלים!


פול זילברבאור מאולם בגרמניה עם אופניו ברחוב ירושלים!