הכל מתחיל בצעד הראשון ...

דר דרך ירושלים הוא מסלול העלייה לרגל הארוך ביותר בעולם ודרך השלום והתרבות הבינלאומית!

דר דרך ירושלים מחבר בין דתות ועמים בפרויקט שלום ייחודי.

דר דרך ירושלים מייצג הכרה הדדית וסובלנות.

אהבה, הכוח החזק ביקום, חודר, מאיר הכל ובונה גשרים בין כל האנשים!

 

עלייה לרגל יוצרת פתיחות למפגשים, מפחיתה דעות קדומות ופחדים ומחזקת אמון - אמון בסיסי! הגבולות כביכול בין עמים לדתות יכולים להיות מגושרים על ידי אנשים בודדים באהבה ובכבוד הדדי.

ספר אורחים

השבתנו את ספר האורחים משנת 2021. אנא כתוב לנו את המשוב שלך, בין אם זה על המסלול, ההרצאה, הספר, הלינה, ... במייל info@jerusalemway.org

 

הערה: בעתיד, תהיה אפשרות להזין משוב על המסלול והלינה ישירות באפליקציית JERUSALEM WAY. האפליקציה עדיין בפיתוח, ראה גם מידע ב תפריט מסלול