הכל מתחיל בצעד הראשון ...

דר דרך ירושלים הוא מסלול העלייה לרגל הארוך ביותר בעולם ודרך השלום והתרבות הבינלאומית!

דר דרך ירושלים מחבר בין דתות ועמים בפרויקט שלום ייחודי.

דר דרך ירושלים מייצג הכרה הדדית וסובלנות.

אהבה, הכוח החזק ביקום, חודר, מאיר הכל ובונה גשרים בין כל האנשים!

 

עלייה לרגל יוצרת פתיחות למפגשים, מפחיתה דעות קדומות ופחדים ומחזקת אמון - אמון בסיסי! הגבולות כביכול בין עמים לדתות יכולים להיות מגושרים על ידי אנשים בודדים באהבה ובכבוד הדדי.

פאולוס

מפיליפי הלכנו בדרכיו של השליח פאולוס.

מי באמת היה האדם הזה בשם פול, שדרכו לראשונה על אדמת אירופה בנאפוליס העתיקה, בדרך לפיליפי? ישב? רודף זה, שעקר אחרי נוצרים עם החרב על לשונו, עד שזכתה לו חוויה כה מזעזעת - לא חזון, אלא מראה של ישוע - שהיה עליו לעצור.

כמה עצום בוודאי היה ההלם הזה שהוא, היהודי הקיצוני מטרסוס, התחלף לחלוטין, הסתובב כמטיף והפך לשליח העם. בתשוקה נלהבת הוא היה עכשיו מבשר על הדוקטרינה החדשה, היה סלע איתן עבור חסידיו, מוכן למות על הרשעותיו ולבסוף גם להורג.

פול נערף בחרב, ראשו נפל על האדמה ברומא, אך דבריו, תורתו, מחשבותיו ומכתביו כבר היו מעוגנים במוחם של אנשים והחלו להתפשט. הם תרמו ליסוד תורתו של ישו באירופה.

עבודתו ותורתו עזרו למסר של ישוע לפרוץ. עם זאת, יידרשו כ -300 שנה עד שהכת שהגיחה מהיהדות הוכרזה רשמית כדת המדינה הרומית.