Όλα ξεκινούν με το πρώτο βήμα ...

Ο τρόπος της Ιερουσαλήμ είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα στον κόσμο και η διεθνής διαδρομή ειρήνης και πολιτισμού!

Ο τρόπος της Ιερουσαλήμ συνδέει τις θρησκείες και τους λαούς σε ένα μοναδικό έργο ειρήνης.

O τρόπος της Ιερουσαλήμ σημαίνει αμοιβαία αναγνώριση και ανοχή.

Η αγάπη, η πιο ισχυρή δύναμη του σύμπαντος, διεισδύει, φωτίζει τα πάντα και χτίζει γέφυρες μεταξύ όλων των ανθρώπων!

 

Οι προσκυνητές δημιουργούν ανοιχτότητα σε συναντήσεις, διαλύουν προκαταλήψεις και φόβους και ενισχύουν την εμπιστοσύνη - βασική εμπιστοσύνη! Τα υποτιθέμενα όρια μεταξύ λαών και θρησκειών μπορούν να γεφυρωθούν από άτομα με αγάπη και αμοιβαίο σεβασμό.

Κάντε κλικ στον χάρτη για να δείτε ολόκληρη τη διαδρομή Γαλλία
(Η κάρτα διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα για να φορτωθεί)

 

Γαλλία

Το GPS είναι διαθέσιμο για όλες τις χώρες από την Ισπανία έως την Ιερουσαλήμ!

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο μενού ROUTE

 

Η διαδρομή μέσω Η ΓΑΛΛΙΑ απέχει περίπου 1.100 χιλιόμετρα. Σήμανση: Πολλές περιοχές έχουν επισημανθεί, η γενική ολοκλήρωση βρίσκεται υπό επεξεργασία, εν τω μεταξύ πολλά τμήματα σε ολόκληρο το Jerusalemweg / Jerusalem Way έχουν επισημανθεί σε περισσότερες από 15 χώρες.

 

Παρακάτω είναι όλα αυτά 46 στάδια συμπεριλαμβανομένου GPS από το Jerusalemweg ΓΑΛΛΙΑ:

 

19,55 χιλιόμετρα
26,96 χιλιόμετρα
18,49 χιλιόμετρα
31,65 χιλιόμετρα
30,23 χιλιόμετρα
36,65 χιλιόμετρα
30,75 χιλιόμετρα
19,27 χιλιόμετρα
34,64 χιλιόμετρα
32,42 χιλιόμετρα
32,42 χιλιόμετρα
23,83 χιλιόμετρα
29,33 χιλιόμετρα
25,73 χιλιόμετρα
15,02 χιλιόμετρα
30,85 χιλιόμετρα
32,35 χιλιόμετρα
25,36 χιλιόμετρα
30,22 χιλιόμετρα
29,27 χιλιόμετρα
19,00 χιλιόμετρα
21,26 χιλιόμετρα
26,07 χιλιόμετρα
23,53 χιλιόμετρα
16,28 χιλιόμετρα
25,96 χιλιόμετρα
14,79 χιλιόμετρα
22,89 χιλιόμετρα
28,82 χιλιόμετρα
24,10 χιλιόμετρα
18,00 χιλιόμετρα
19,71 χιλιόμετρα
19,65 χιλιόμετρα
15,61 χιλιόμετρα
24,20 χιλιόμετρα
24,94 χιλιόμετρα
30,62 χιλιόμετρα
21,72 χιλιόμετρα
25,12 χιλιόμετρα
15,72 χιλιόμετρα
13,64 χιλιόμετρα
30,93 χιλιόμετρα
29,49 χιλιόμετρα
18,00 χιλιόμετρα
24,73 χιλιόμετρα