Vše začíná prvním krokem ...

Jeruzalémská cesta je nejdelší pouť na světě a mezinárodní mírová a kulturní cesta!

Jeruzalémská cesta spojuje náboženství a národy v jedinečný mírový projekt.

Jeruzalémská cesta znamená vzájemné uznávání a toleranci.

Láska, nejsilnější síla ve vesmíru, proniká, osvětluje vše a staví mosty mezi všemi lidmi!

 

Poutníci vytvářejí otevřenost vůči střetům, odstraňují předsudky a obavy a posilují důvěru - základní důvěru! Údajné hranice mezi národy a náboženstvími mohou být přemostěni jednotlivci s láskou a vzájemným respektem.

BLOGY

Zde najdete odkazy na různé blogy poutníků na Jeruzalémské cestě:

Rosanna Brusadelli pěšky ze Švýcarska do Jeruzaléma! Jako žena úplně sama. Neuvěřitelný!


Peter Elstner pěšky ze Švýcarska do Jeruzaléma!


Paul Silberbaur z Ulmu v Německu na kole na Jerusalemweg!