Vše začíná prvním krokem ...

Jeruzalémská cesta je nejdelší pouť na světě a mezinárodní mírová a kulturní cesta!

Jeruzalémská cesta spojuje náboženství a národy v jedinečný mírový projekt.

Jeruzalémská cesta znamená vzájemné uznávání a toleranci.

Láska, nejsilnější síla ve vesmíru, proniká, osvětluje vše a staví mosty mezi všemi lidmi!

 

Poutníci vytvářejí otevřenost vůči střetům, odstraňují předsudky a obavy a posilují důvěru - základní důvěru! Údajné hranice mezi národy a náboženstvími mohou být přemostěni jednotlivci s láskou a vzájemným respektem.

Příklad etap Jeruzalémské cesty z Jordánska do Jeruzaléma (Svatá země)

Tyto etapy mohou být dobrým základem pro vaši pouť po Jeruzalémské cestě Svatou zemí. Byly vyrobeny pro „rychlého“ poutníka. Bez záruky / chyby a omyly vyhrazeny!

 

Kompletní GPS trasu z Jordánska do Jeruzaléma i všechny POI a tipy na ubytování najdete přímo v aplikaci. Viz webový obchod

 

1. Ubytování pro poutníky Ar-Ramtha (podrobnosti viz aplikace POI Mapy) – Al Husun: cca 25 km


2. Al Husun ​​​​- Jerash: asi 33 km

3. Prohlídka Jerash (trasa viz aplikace Mapy): cca 8 km

 

4. Jerash – Al Kamsah (ubytování viz POI Mapy): cca 28 km

5. Al Kamsah – Ammán: cca 27 km

6. Prohlídka Ammánu: cca 10 km

7. Ammán – Madaba: cca 35 km

 

8. Prohlídka Madaby

 

9. Madaba - Mount Nebo / Monastery (kontakt viz POI Mapy): cca 15 km

 

10. Hora Nebo - Mrtvé moře & Návštěva Mrtvého moře: Cca 23 km

 

11. Mrtvé moře - místo křtu na Jordánsku - hraniční přechod Izrael / Palestina - Jericho: cca 28 km

 

12. Prohlídka Jericha

 

13. Jericho - Wadi Qelt - ubytování v beduínském kempu v poušti (doporučena registrace, umístění a kontakt viz POI): cca 21 km

 

14. Beduínský tábor - Judská poušť - Judské hory - Bethany / Al-Eizariya - poutní ubytovna (viz mapy): cca 20 km

 

15. Poutnická ubytovna - Lazarova hrobka - Kontrolní stanoviště - Betfage - Olivetská hora - Jeruzalém: cca 8 km

 

Důležité: Rozhodně nedoporučujeme méně než 14 dní z Ar-Ramtha do Jeruzaléma! V ideálním případě si vyhraďte den na návštěvu Jerash/Starověkého města Gerasa; dva dny pro Ammán; den pro Madabu; jeden den pro Jericho a nejméně tři dny pro Jeruzalém! Kromě toho si naplánujte alespoň půl dne do Betléma a pár dní na cestu do Galileje (Nazaretská a Ježíšova stezka). Celkem je ideální cca 21 dní / 3 týdny.

 

Podrobnosti o výše uvedených památkách, stejně jako tipy na ubytování a kontakty jsou k dispozici jako body zájmu v Aplikace Mapy uložené. Ty jsou neustále aktualizovány a rozšiřovány prostřednictvím zpětné vazby od poutníků.

 

© www.jer Jerusalemway.org