Vše začíná prvním krokem ...

Jeruzalémská cesta je nejdelší pouť na světě a mezinárodní mírová a kulturní cesta!

Jeruzalémská cesta spojuje náboženství a národy v jedinečný mírový projekt.

Jeruzalémská cesta znamená vzájemné uznávání a toleranci.

Láska, nejsilnější síla ve vesmíru, proniká, osvětluje vše a staví mosty mezi všemi lidmi!

 

Poutníci vytvářejí otevřenost vůči střetům, odstraňují předsudky a obavy a posilují důvěru - základní důvěru! Údajné hranice mezi národy a náboženstvími mohou být přemostěni jednotlivci s láskou a vzájemným respektem.

Kolín nad Rýnem - Pasov: JERUZALÉMSKO KRÁLOVSKÉ

 

 

Příjezdová cesta: Way of the Kings
Tato první přiváděcí stezka Jeruzalémské cesty - římská cesta starověku a císařských katedrál - zachycuje nejstarší stopy raně křesťanských biskupství, která existovala již v době Konstantinova přelomu roku 313, kdy první jeruzalémští poutníci 4. století. vyrazit: z Kolína nad Rýnem přes Bonn a Linz na Rýně do Bingenu a přes císařské katedrály Svaté říše římské v Mohuči, Wormsu a Speyeru přes jeruzalémská města Bad Wimpfen a Esslingen. Odtud přes místo původu Barbarossy, Hohenstaufen u Göppingenu s kostelem Barbarossa ke katedrále svatého Kříže ve Schwäbisch Gmünd a dále přes Ries do dříve svobodného císařského města Donauwörth, kde byly v r. Kostel svatého Kříže téměř 1000 let z Jeruzaléma je uctíván v donauwörthské křížové částicové monstranci.

 

Trasa Kolín nad Rýnem - Pasov je asi 1020 km. Celá trasa GPS je již dostupná online! Viz. níže. Texty, obrázky, pokyny, kterými se řídit. Stránky jsou stále ve výstavbě. (stav k březnu 2023)


Místa na trase

 

 

Kolín nad Rýnem - Bonn - Kobelnz - Mohuč - Heilbronn - Stuttgart - Esslingen am Neckar - Nördlingen - Donauwörth - Ingolstadt - Řezno - Pasov

 

Níže jsou jednotlivé etapy včetně GPS a směrů. Tip: Celou trasu GPS včetně bodů zájmu lze otevřít přímo zde a uložit do mobilního telefonu: Jeruzalémská cesta králů