Vše začíná prvním krokem ...

Jeruzalémská cesta je nejdelší pouť na světě a mezinárodní mírová a kulturní cesta!

Jeruzalémská cesta spojuje náboženství a národy v jedinečný mírový projekt.

Jeruzalémská cesta znamená vzájemné uznávání a toleranci.

Láska, nejsilnější síla ve vesmíru, proniká, osvětluje vše a staví mosty mezi všemi lidmi!

 

Poutníci vytvářejí otevřenost vůči střetům, odstraňují předsudky a obavy a posilují důvěru - základní důvěru! Údajné hranice mezi národy a náboženstvími mohou být přemostěni jednotlivci s láskou a vzájemným respektem.

Česko

GPS je k dispozici pro všechny země od Španělska po Jeruzalém!

Podrobnosti najdete v nabídce CESTA

 

Trasa přes Českou republiku je ve vývoji. Jakmile budou data GPS připravena, budou zde uvedena online.

 

Kontakt

 

Informace o aktuálním stavu trasy, pokud máte jakékoli dotazy ohledně cesty do Jeruzaléma nebo chcete-li pomoci týmu z České republiky, kontaktujte Pete Hirsch (Reprezentant Jerusalem Way Česká republika).

 

Tým JERUSALEM WAY Česká republika

Facebook: Poutník Petr

Mail: petr@jer Jerusalemway.org

Web: www.jer Jerusalemway.cz