Vše začíná prvním krokem ...

Jeruzalémská cesta je nejdelší pouť na světě a mezinárodní mírová a kulturní cesta!

Jeruzalémská cesta spojuje náboženství a národy v jedinečný mírový projekt.

Jeruzalémská cesta znamená vzájemné uznávání a toleranci.

Láska, nejsilnější síla ve vesmíru, proniká, osvětluje vše a staví mosty mezi všemi lidmi!

 

Poutníci vytvářejí otevřenost vůči střetům, odstraňují předsudky a obavy a posilují důvěru - základní důvěru! Údajné hranice mezi národy a náboženstvími mohou být přemostěni jednotlivci s láskou a vzájemným respektem.

Kliknutím na mapu zobrazíte celou trasu Rakousko
(Doba načítání mapy trvá několik sekund)

 

Rakousko

GPS je k dispozici pro všechny země od Španělska po Jeruzalém!

Podrobnosti najdete v nabídce CESTA


Trasa přes Rakousko je asi 850 km a je tedy o něco delší než například španělské Camino de Santiago. Značení: Trasa přes Rakousko je značena téměř nepřetržitě, pracuje se na obecném dokončení, bylo označeno mnoho úseků na JERUSALEM WAY ve více než 15 zemích.

 

Vše níže 34 etap včetně GPS z Jerusalemweg přes Rakousko: