Všechno to začíná prvním krokem

Der Jeruzalém - Nejdelší cesta míru a kultury na světě!

Der Jeruzalémská cesta spojuje náboženství a národy v jedinečný mírový projekt.

Der Jeruzalémská cesta znamená vzájemné uznávání a toleranci.

Láska, nejsilnější síla ve vesmíru, proniká, osvětluje vše a staví mosty mezi všemi lidmi!

 

Poutníci vytvářejí otevřenost vůči střetům, odstraňují předsudky a obavy a posilují důvěru - základní důvěru! Údajné hranice mezi národy a náboženstvími mohou být přemostěni jednotlivci s láskou a vzájemným respektem.