Vše začíná prvním krokem ...

Jeruzalémská cesta je nejdelší pouť na světě a mezinárodní mírová a kulturní cesta!

Jeruzalémská cesta spojuje náboženství a národy v jedinečný mírový projekt.

Jeruzalémská cesta znamená vzájemné uznávání a toleranci.

Láska, nejsilnější síla ve vesmíru, proniká, osvětluje vše a staví mosty mezi všemi lidmi!

 

Poutníci vytvářejí otevřenost vůči střetům, odstraňují předsudky a obavy a posilují důvěru - základní důvěru! Údajné hranice mezi národy a náboženstvími mohou být přemostěni jednotlivci s láskou a vzájemným respektem.

 

 

Kosovo

GPS je k dispozici pro všechny země od Španělska po Jeruzalém!

Podrobnosti najdete v nabídce CESTA

 

Trasa přes Kosovo je asi 230 km. GPS je k dispozici v internetovém obchodě, existují další podrobnosti o GPS a o tom, jak aplikaci používat.

 

Obecné informace o značení: V posledních letech bylo označeno mnoho oblastí a úseků ve více než 15 zemích podél JERUSALEMWEG / JERUSALEM WAY. Na dokončení se pracuje.

 

Níže je ukázková fáze GPS od společnosti KOSOVO.


Z cestovního deníku: V Kosovu se poprvé setkáváme s Matkou Terezou, alespoň v jejích stopách, a objevujeme nádherné mariánské poutní místo Letnica. Pešo jsme překročili KOSOVO a 06. srpna 2010 jsme dosáhli MACEDONIE !!