Vše začíná prvním krokem ...

Jeruzalémská cesta je nejdelší pouť na světě a mezinárodní mírová a kulturní cesta!

Jeruzalémská cesta spojuje náboženství a národy v jedinečný mírový projekt.

Jeruzalémská cesta znamená vzájemné uznávání a toleranci.

Láska, nejsilnější síla ve vesmíru, proniká, osvětluje vše a staví mosty mezi všemi lidmi!

 

Poutníci vytvářejí otevřenost vůči střetům, odstraňují předsudky a obavy a posilují důvěru - základní důvěru! Údajné hranice mezi národy a náboženstvími mohou být přemostěni jednotlivci s láskou a vzájemným respektem.

Kliknutím na mapu zobrazíte trasu Waldsassen - Passau
(Doba načítání mapy trvá několik sekund)


Volkenroda - Waldsassen - Passau

GPS je k dispozici pro všechny země od Španělska po Jeruzalém!

Podrobnosti najdete v nabídce CESTA

 

Trasa Volkenroda - Waldsassen - Passau beträgt etwa xxx km.

 

Vše níže XX Etappen samt GPS vom Jerusalemweg VOLKENRODA bis PASSAU: