Vše začíná prvním krokem ...

Jeruzalémská cesta je nejdelší pouť na světě a mezinárodní mírová a kulturní cesta!

Jeruzalémská cesta spojuje náboženství a národy v jedinečný mírový projekt.

Jeruzalémská cesta znamená vzájemné uznávání a toleranci.

Láska, nejsilnější síla ve vesmíru, proniká, osvětluje vše a staví mosty mezi všemi lidmi!

 

Poutníci vytvářejí otevřenost vůči střetům, odstraňují předsudky a obavy a posilují důvěru - základní důvěru! Údajné hranice mezi národy a náboženstvími mohou být přemostěni jednotlivci s láskou a vzájemným respektem.

Klikněte na mapu pro zobrazení trasy Volkenroda - Passau
(Doba načítání mapy trvá několik sekund)


Volkenroda / Waldsassen - Passau: CESTA KLÁŠTERŮ

GPS je k dispozici pro všechny země od Španělska po Jeruzalém!

Podrobnosti najdete v nabídce CESTA

 

Celá trasa Volkenroda – Waldsassen – Pasov je asi 600 km. Klášter Waldsassen je přesně na půli cesty, odtud do Pasova je to téměř 300 km.

 

Vše níže 30 etap včetně GPS z Jerusalemweg VOLKENRODA do PASSAU: