Vše začíná prvním krokem ...

Jeruzalémská cesta je nejdelší pouť na světě a mezinárodní mírová a kulturní cesta!

Jeruzalémská cesta spojuje náboženství a národy v jedinečný mírový projekt.

Jeruzalémská cesta znamená vzájemné uznávání a toleranci.

Láska, nejsilnější síla ve vesmíru, proniká, osvětluje vše a staví mosty mezi všemi lidmi!

 

Poutníci vytvářejí otevřenost vůči střetům, odstraňují předsudky a obavy a posilují důvěru - základní důvěru! Údajné hranice mezi národy a náboženstvími mohou být přemostěni jednotlivci s láskou a vzájemným respektem.

Klikněte na mapu pro zobrazení všech tras v NĚMECKO
(Doba načítání mapy trvá několik sekund)


Poznámka: Trasa v "Německý koutek" stejně jako trasy Köln a Volkenroda už jsou online! Cesta Fulda bude brzy online.


Německo

GPS je k dispozici pro všechny země od Španělska po Jeruzalém!

Podrobnosti najdete v nabídce CESTA

 

Německo ano jeviště na hlavní trase JERUSALEM WAY (vede přes tzv. „Kleine Deutsche Eck“ - tato fáze je na konci této stránky) a tři trasy podavače.

 

Tyto tři napáječe jsou hlavní trasy v Německu, které, podobně jako říční systém, vlévají do hlavní trasy v Linci na Dunaji (Rakousko).

 

Trasy z Kolína nad Rýnem a Fuldy se spojují v Donauwörthu, kde cesty vedou přes Friedensbrücke a vedou společně v okolí Dunaje přes Řezno do Pasova. V Pasově je přidána cesta z Volkenroda / Waldsassen, nyní všechny tři cesty pokračují jednotně, dokud se nepřipojí k hlavní trase ze Španělska v Rakousku.

Jeruzalémské trasy Německo / podávací trasy

 

Aktuální informace z května 2021


V Německu jsou nyní nastavena všechna geodata (GPS) pro tři hlavní trasy!

 

Popis trasy: Stezka vede z Kolína přes Mainz, Worms a Speyer přes Kraichgau k Neckaru, kde vede přes Stuttgart a Esslingen do Kaiserbergen s Hohenstaufen a odtud kolem Ostalbu a přes evropské povodí do Ries a do Donauwörth. Tam potkává cestu z Fuldy! Trasa Jerusalemweg přicházející z Fuldy vede přes Würzburg do Donauwörthu, odkud oba pokračují společně do Pasova, kde se spojuje třetí trasa z Volkenroda přes zelený pás a klášter Waldsassen s dalšími dvěma trasami (Kolín nad Rýnem a Fulda).

 

Tyto tři cesty jsou založeny na dlouhých úsecích osvědčených turistických a poutních cest, jako je Rheinsteig, MartinuswegŽe Via Romea nebo Přes Porta.

 

Výběr cest a v některých případech i odchylky od těchto partnerských tras byly revidovány podle historických vazeb na historicky zdokumentované odlety a odkazů na Jeruzalém a zvláštností jeruzalémských poutních cest.

 

V současné době se kontrolují údaje pro Jerusalemweg Fulda a poté se určují paralelní poutní cesty pro cyklisty. Další přístupové cesty budou následovat později. Práce, která dosud nebyla dokončena, se dějí za aktivní účasti několika poutníků.

 

Kontaktovat


Informace o aktuálním stavu GPS a trasy, dotazy ohledně poutí a pokud by někdo chtěl být součástí týmu Německo:

 

JERUSALEM WAY Team Německo

Mail: germany@jerusalemway.org

Web: www.jerusalemweg.de

 

Obecné informace o značení na Jerusalemweg: Mezitím bylo označeno mnoho úseků celé cesty Jerusalemweg / Jerusalem Way ve více než 15 zemích.

 

Níže je 1 fáze včetně GPS z hlavní trasy Jerusalemweg (pocházející ze Španělska):