Vše začíná prvním krokem ...

Jeruzalémská cesta je nejdelší pouť na světě a mezinárodní mírová a kulturní cesta!

Jeruzalémská cesta spojuje náboženství a národy v jedinečný mírový projekt.

Jeruzalémská cesta znamená vzájemné uznávání a toleranci.

Láska, nejsilnější síla ve vesmíru, proniká, osvětluje vše a staví mosty mezi všemi lidmi!

 

Poutníci vytvářejí otevřenost vůči střetům, odstraňují předsudky a obavy a posilují důvěru - základní důvěru! Údajné hranice mezi národy a náboženstvími mohou být přemostěni jednotlivci s láskou a vzájemným respektem.

CESTOVNÍ PREMIÉRA: Poutní cesta s průvodcem po celé trase Jeruzaléma!

Poutě pěšky a autobusem ze Španělska do Jeruzaléma

 

Nyní probíhají poutě s průvodcem po celé Jeruzalémské cestě ze Španělska do Izraele / Palestiny. Trasa vede z „konce světa přes srdce Evropy na začátek do Jeruzaléma“ na východ k východu slunce a spojuje 15 zemí a kontinenty Evropy a Asie se Svatou zemí.

 

Zároveň je tato cesta s délkou kolem 7.500 XNUMX kilometrů nejdelší cestou míru a kultury na světě Jedním z hlavních sdělení je: »Co odděluje národy a náboženství, můžeme se lidé spojit s láskou. «Praktický projekt, který stojí za tolerancí a přijetím a buduje mosty mezi kulturami a náboženstvími.

 

Pro pouť s průvodcem je 15 zemí v sedm samostatných cestovních sekcí, které lze rezervovat nezávisle na sobě, jsou rozděleny a vedeny poutníky Jeruzalémské cesty ve spolupráci s místními průvodci.

 

Fáze I:    Španělsko do Francie

Etapa II:   Francie do Švýcarska

Etapa III:  Švýcarsko a Rakousko

Fáze IV:  Balkán

Fáze V:   Turecko / Malá Asie

Fáze VI:  Syrien

Fáze VII: Jordánsko / Izrael / Palestina / Svatá země

 

Ve vyvážené kombinaci chůze (10 - 15 km / max. 20 km za den) a autobusem je poprvé jedinečná příležitost osobně prožít všechny vrcholy celé trasy ze Španělska do Svaté země. Doba cesty je 10 až 13 dní. Cesta vede účastníky k východu, k východu slunce - symbolicky život - a jsou krok za krokem na cestě k nejdůležitějšímu poutnímu místu křesťanství a judaismu a také k jednomu z nejposvátnějších míst muslimů: Jeruzalém - průnik náboženstvím!

 

Ve spolupráci s cestovními kancelářemi se od roku 2015 úspěšně konají poutě v různých zemích Jeruzalémské cesty a my jsme se následně mohli zúčastnit SABTOURS vyhrajte velký a profesionální cestovní partner! Následující CESTY jsou 2020 inzerováno:

 

JORDÁN - IZRAEL - PALESTINE

22. dubna - 04. května 2020 | 13denní letová cesta 

 

MAĎARSKO CHORVATSKO SERBIA KOSOVO SEVERNÍ MACEDONIE ŘECKO

26. - 5. května Červen 6 | 2020/11 denní autobus / let

 

TURECKO - MALÁ ASIE

21. září - 04. října 2020 | 14denní let

 

** Dojmy / fotografie / podrobnosti a rezervace v nabídce příslušné cesty ** 


Přehled všech plánovaných výletů do Jeruzaléma


Klikněte sem pro web cestovní kanceláře «
Plánované cesty 2020»


- Zde je začátek cesty po Jeruzalémě: Španělsko do Francie (cesta I / VII)