Vše začíná prvním krokem ...

Jeruzalémská cesta je nejdelší pouť na světě a mezinárodní mírová a kulturní cesta!

Jeruzalémská cesta spojuje náboženství a národy v jedinečný mírový projekt.

Jeruzalémská cesta znamená vzájemné uznávání a toleranci.

Láska, nejsilnější síla ve vesmíru, proniká, osvětluje vše a staví mosty mezi všemi lidmi!

 

Poutníci vytvářejí otevřenost vůči střetům, odstraňují předsudky a obavy a posilují důvěru - základní důvěru! Údajné hranice mezi národy a náboženstvími mohou být přemostěni jednotlivci s láskou a vzájemným respektem.

JORDÁN / IZRAEL / PALESTINE

Jde o poslední z celkem sedmi etap na nejdelší mírové a poutní cestě světa!

 

Jerusalemweg / Jerusalem Way spojuje 15 zemí a kontinenty Evropy a Asie se Svatou zemí na vzdálenost asi 7.500 XNUMX kilometrů: „Od konce antického světa ve Finisterre přes srdce Evropy až na začátek v Jeruzalémě“. Trasa vede z Evropy, přes celou řadu zemí na východ, k východu slunce - symbolicky života - jsme krok za krokem na cestě k nejvýznamnějšímu poutnímu místu křesťanství a judaismu, posvátnému místu muslimů: Jeruzalémě - křižovatka náboženství!

 

JERUZALÉM PŘICHÁZÍME! Vhodný úvod k cestě po Svaté zemi a cíli JERUZALÉMSKÉ CESTY! 

 

Pěšky i autobusem zažijete nádhernou krajinu Svaté země ve vyvážené a zároveň fascinující kombinaci. Na jaře před Velikonocemi jsme na cestě do Jeruzaléma, v nejkrásnější čas, kdy poušť kvete! Jerash, Ammán, Madaba, hora Nebo / Mojžíš, Mrtvé moře, místo křtu na Jordánu, ... jsou na programu v Jordánsku, než vyrazíme z Jericha až do Jeruzaléma!

 

Trasa nás vede přes Wadi Qelt a Judskou vysočinu / Judskou poušť (Videoklip otevřete zde), Bethany, Al-Eizariya / Hrobka Lazara a Betphage, až konečně po třech dnech chůze dorazíme na Olivovou horu: Jeruzalém nám leží u nohou! Nepopsatelný pocit.

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII ZDE
(více obrázků viz níže)

 

Mimo obvyklé turistické trasy a stezky podnikáme pouť do Jeruzaléma po jedinečné trase Jeruzalémské cesty přes Jordánsko, Palestinu a Izrael. Odpočívejte ve stínu olivovníků, procházejte se původní krajinou, procházejte se židovskými a arabskými vesnicemi a dýchejte rozmanitostí kultur. Mezi další zajímavosti patří přenocování v beduínském táboře, Betlém, Nazaret, Pigeon Valley, Mount Arbel, Magdala, Galilejské jezero.

 

Na této jedinečné a nevšední cestě zažíváme nádhernou krajinu Svaté země v čase ve vyvážené a zároveň fascinující kombinaci pěšky a autobusem kde poušť kvete! A jako další možnost: Skalní město Petra (podrobnosti na vyžádání)

 

Oddíl VII / VII

Jordánsko/Izrael/Palestina

 

SETKÁNÍ: 26.03. na 05.04.2023

 

Program zájezdu a podrobnosti otevřít zde

(cestovní program jako Otevřete PDF)

*** VÝLET JE PLNĚ OBJEDNÁN ***

Některé z vrcholů jsou: Nezapomenutelné scénické a kulturní zajímavosti, jako je Džaraš, Ammán, mozaika z Madaby, hora Nebo / Mojžíšova Svatá hora, Mrtvé moře, Jericho, procházka celým Wadi Qelt včetně kláštera sv. Jiří a dechberoucí dojmy z cesty přes Wadi Qelt a v kopcovité zemi Judea, kde konečně – jako velké finále – dorážíme pěšky na Olivetskou horu! Jaký okamžik, Jeruzaléme, svaté město nám leží u nohou! Po tolika zemích na cestě do Jeruzaléma máme nyní cíl na mysli. Ale Betlém, Nazaret a svatá místa na Galilejském jezeře, stejně jako Haifa, Tel Aviv, ... jsou také na programu.

 

V této kombinaci představuje tento výlet po Jeruzalémské cestě jedinečnou pouť ve Svaté zemi, neporovnatelný a v pravém slova smyslu jedinečný turistický a kulturní výlet! 

 

Registrace a informace přes email

info@jer Jerusalemway.org

 

Dojmy / fotky / videa z předchozích cest:

- Prohlídková skupina fotografií JARO (2019)

Prohlídková skupina fotografií AUTUMN (2018)

Prohlídková skupina fotografií AUTUMN (2017) a zde video

Fotografie z přípravy cesty _ prohlídka trasy (2017)