Vše začíná prvním krokem ...

Jeruzalémská cesta je nejdelší pouť na světě a mezinárodní mírová a kulturní cesta!

Jeruzalémská cesta spojuje náboženství a národy v jedinečný mírový projekt.

Jeruzalémská cesta znamená vzájemné uznávání a toleranci.

Láska, nejsilnější síla ve vesmíru, proniká, osvětluje vše a staví mosty mezi všemi lidmi!

 

Poutníci vytvářejí otevřenost vůči střetům, odstraňují předsudky a obavy a posilují důvěru - základní důvěru! Údajné hranice mezi národy a náboženstvími mohou být přemostěni jednotlivci s láskou a vzájemným respektem.

BALKÁN

MAĎARSKO - CHORVATSKO - SRBSKO - KOSOVO - SEVERNÍ MAKEDONIE - ŘECKO

Jeruzalémská stezka přes Balkán je kulturně a scénicky JEDINEČNÁ: Fascinující krajina od Dunaje po Egejské moře!


Krásná říční údolí, cesty apoštola Pavla, stopy Matky Terezy, osamělé dunajské louky, historická válečná divadla, romantické vinařské oblasti, stopy III. Křižácká výprava (císař Barbarossa), výlet na Via Egnatia, významná historická a kulturní místa, setkání s katolickou, pravoslavnou a muslimskou kulturou, poznávání nejstarších kostelů v Evropě, putování starodávnými oblastmi, krásné olivové háje, ... a nakonec barevné moře, Egejské moře .

 

Tento výlet se uskutečnil v roce 2021. Bylo to báječné!

Fotografie / dojmy si můžete prohlédnout zde

 

Dojmy z dalších výletů:

- Pouť s fotografickým deníkem květen 2015

Poutník fotografického deníku září 2015

Zpráva o cestování ORF Ö1 na Balkáně stejně jako informace o Domovská stránka ORF

 

Itinerář / GPS mapa: Route Balkans (Google Maps)

 

Konec se stává začátkem znovu: ASIE PŘIJÍMÁME! Vhodný přechod na cestu Jeruzalémskou cestou přes Malou Asii / Turecko (Část V / VII).