Vše začíná prvním krokem ...

Jeruzalémská cesta je nejdelší pouť na světě a mezinárodní mírová a kulturní cesta!

Jeruzalémská cesta spojuje náboženství a národy v jedinečný mírový projekt.

Jeruzalémská cesta znamená vzájemné uznávání a toleranci.

Láska, nejsilnější síla ve vesmíru, proniká, osvětluje vše a staví mosty mezi všemi lidmi!

 

Poutníci vytvářejí otevřenost vůči střetům, odstraňují předsudky a obavy a posilují důvěru - základní důvěru! Údajné hranice mezi národy a náboženstvími mohou být přemostěni jednotlivci s láskou a vzájemným respektem.

Tři muži vyrazili

Ze srdce Evropy pěšky do Jeruzaléma.
 
Johannes Aschauer, Otto klar a David Zwilling – dva policisté a mistr světa ve sjezdu vyrazili v roce 2010 pěšky z Rakouska do Jeruzaléma. Před nimi je 4500 kilometrů. Co bude očekávat? Oni neví. Dorazit může jen ten, kdo vyrazí.