Vše začíná prvním krokem ...

Jeruzalémská cesta je nejdelší pouť na světě a mezinárodní mírová a kulturní cesta!

Jeruzalémská cesta spojuje náboženství a národy v jedinečný mírový projekt.

Jeruzalémská cesta znamená vzájemné uznávání a toleranci.

Láska, nejsilnější síla ve vesmíru, proniká, osvětluje vše a staví mosty mezi všemi lidmi!

 

Poutníci vytvářejí otevřenost vůči střetům, odstraňují předsudky a obavy a posilují důvěru - základní důvěru! Údajné hranice mezi národy a náboženstvími mohou být přemostěni jednotlivci s láskou a vzájemným respektem.

SÝRIE

 


TATO CESTOVNÍ ČÁST (VI / VII) NENÍ K DISPOZICI

 

Odtud tedy přímé předávání do sedmé a poslední sekce. Asi po 7500 kilometrech se dostáváme do Svaté země! Na hranici mezi Sýrií a Jordánskem se konec cesty stává posledním začátkem. Nyní to opravdu je: JERUZALÉM PŘIJÍMÁME! Toto je vhodný přechod na cestu Svatou zemí a cíl Jeruzalémské cesty (Část VII / VII).

 

Některé z vrcholů jsou